Sporazum o sodelovanju

31. januar 2007

V ponedeljek, 5. februarja 2007 bosta Fakulteta za tuje jezike in književnost Univerze v Vidmu (Facolta’ di Lingue e Letterature Straniere, Universita’ degli Studi di Udine) in Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici sklenili sporazum o sodelovanju.

Fakulteta za tuje jezike in književnost Univerze v Vidmu in Fakulteta za slovenske študije Univerze v Novi Gorici izvajata programe, ki so si v marsičem podobni oziroma komplementarni. V skladu z evropskimi smernicami in načeli Bolonjske deklaracije sta se zato fakulteti odločili, da bosta sodelovali na področju izmenjave študentov, raziskovalcev in predavateljev. Te oblike sodelovanja in izmenjave so sicer znotraj Evropske unije že utečene, v tej regiji pa dobivajo posebne razsežnosti in oblike, ki jih omogoča geografska lega obeh fakultet. Zaradi neposredne bližine in dobrih povezav so med Univerzo v Vidmu in Univerzo v Novi Gorici mogoči vsakodnevni stiki in tesno sodelovanje, ne da bi bilo treba študentom ali raziskovalcem za daljše obdobje zapustiti matično ustanovo in se preseliti v tujino.

Sodelovanje bo zaenkrat potekalo na ravni poučevanja slovenskega in italijanskega jezika. Obe inštituciji predvidevata, da se bo sodelovanje, ki se začenja v tekočem študijskem letu in ki je zaenkrat vsebinsko omejeno, v prihodnje še razvijalo in vključevalo še druga področja.

Slovesnost ob podpisu sporazuma o sodelovanju med Fakulteto za tuje jezike in književnost Univerze v Vidmu in Fakulteto za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici bo v ponedeljek, 5. februarja 2007, ob 17. uri na gradu Dobrovo v Goriških brdih. Po končani slovestnosti bo čas za vprašanja novinarjev.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si