Počitniška znanstvena šola

16. februar 2007

Univerza v Novi Gorici bo tudi letos pripravila »Počitniško znanstveno šolo«, v katero vabi vse nadebudne osnovnošolce starejše, od 11. let. Počitniška raziskovalna šola bo potekala od ponedeljka, 19. februarja, do petka, 23. februarja 2007, od 9. do 12.30 ure v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13.

Počitniško znanstveno šolo sestavljajo sklopi delavnic, ki vključujejo samostojno eksperimentalno delo osnovnošolcev, in sklopi poljudnih predavanj, posebej prirejenih za osnovnošolsko publiko. Delavnice pokrivajo eksperimente s področij fizike, kemije, biologije, mikrobiologije, fiziologije človekovega telesa, meteorologije, ekologije, računalništva, robotike, predavanja pa pokrivajo tematike znanosti o vesolju, soncu in sončnem vetru, o alternativnih in obnovljivih virih energije, o atomskem mikrokozmosu in agregatnih stanjih snovi.

V dosedanjih počitniških šolah smo izvedli eksperimente, ki v grobem pokrivajo tematske sklope:

  • Kemija (barvila, idikatorji pH, preproste kemijske reakcije, elektroliza)
  • Biologija (insekti, ureditev terarija)
  • Mikrobiologija (bakterije na naših rokah, mikroskopiranje)
  • Fizika (poskusi z vodo, tlak, baloni, helij, agregatna stanja, tekoči dušik)
  • Meteorologija (merjenje temperature, sonca, padavin, obisk meteorološke postaje)
  • Fiziologija (poskusi z našimi čutili, sestava plinov v izdihanem zraku)
  • Informatika (sestavljanje in razstavljanje računalnika)
  • V okviru šole so bila organizirana tudi predavanja o meteorologiji, fiziki zgornjih plasti atmosfere (vesoljsko vreme, ionosfera, polarni sij), o alternativnih virih energije in o atomih in osnovnih delcih.

Osnovni namen Počitniške znanstvene šole je povečanje zanimanja za znanost in naravoslovje med osnovnošolsko mladino. V tem življenjskem obdobju so učenci najbolj dojemljivi na tovrstne poskuse. Interes, ki se vzpostavi s pozitivnim stikom z raziskovanjem in znanostjo se nemalokrat razvije v splošno zanimanje za to področje in posledično tudi v življenjsko odločitev in poklicno izbiro.
Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si