Širitev dejavnosti Univerze v Novi Gorici na področje molekularne genetike in biotehnologije

10. april 2007

Univerza v Novi Gorici celostno vstopa na področje molekularne genetike in biotehnologije. V četrtek, 12. aprila 2007 bomo ob 11. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici svečano proslavili začetek izvajanja novega doktorskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija, otvoritev laboratorija, ki bo namenjen raziskavam na področju molekularne biologije in začetek delovanja inkubatorja na področju biotehnologije in znanosti o okolju.

Z začetkom izvajanja novega podiplomskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija, ki je rezultat čezmejnega sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo (The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) iz Trsta, se pričenja kvalitetno izobraževanje mladih doktorjev znanosti, ki bodo pridobljena znanja lahko uporabili na različnih področjih. Kot molekularni biologi bodo lahko delovali v zdravstvu, prehrambeni industriji in varstvu okolja, kot biotehnologi pa bodo znanja o novih in naprednih tehnologijah lahko uporabili tudi v podjetniškem okolju. Program predvideva intenzivno raziskovalno udejstvovanje študentov, seminarski način dela, kroženje med laboratoriji in spodbujanje kritičnega pristopa v razpravah. Bodoči študentje bodo svoje raziskovalno delo lahko opravljali v novih laboratorijih za molekularno biologijo Univerze v Novi Gorici, drugih laboratorijih v Sloveniji ter laboratorijih ICGEB-a.

Svečano bomo predali v uporabo tudi laboratorij, namenjen delovanju Inkubatorja Univerze v Novi Gorici, s katerim želimo spodbujati študente, raziskovalce, profesorje ter druge inovativne posameznike in podjetja k snovanju podjetniških inovativnih projektov ob uporabi sodobnega znanja in pretoka informacij. Inkubator bo namenjen razvoju in trženju novih materialov, tehnologij, izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo ter posledično zagonu novih inovativnih podjetij ter trženju znanja in tehnologij na globalnem trgu.

Investicija je v prvi fazi obsegala nakup opreme za pričetek delovanja Inkubatorja za terapevtsko in diagnostično biotehnologijo, v drugi fazi pa nameravamo razširiti dejavnost inkubatorja še na področje organskih sončnih celic ter razvoja instrumentacije za meritve onesnaženosti atmosfere z mobilno metodo LIDAR. Vrednost opreme, nabavljene za prvo fazo inkubatorja znaša okvirno 100.000 evrov. Sredstva zanjo so prispevali Mestna občina Nova Gorica in Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru razpisa za neposredne regionalne spodbude.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si