Prosto delovno mesto - DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN (m/ž)

14. november 2011

Fundacija Edvard Rusjan objavlja naslednje delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN

Rok prijave: 01.12.2011

Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor fundacije morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da imajo visokošolsko izbrazbo

 • da imajo sposobnost komuniciranja in vzpostavljanja poslovnih stikov

 • da imajo potrebno afiniteto do znanstvenega, umetniškega in pedagoškega dela, ki se izvaja na Univerzi

 • da imajo izkušnje s področja pridobivanja donacij
 • Izbrani kandidat bo zadolžen za organizacijo, poslovanje, predstavljanje in zastopanje fundacije.

  Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

  Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter opis dosedanjega dela v elektronski obliki.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 01.12.2011 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si