Prireditve ob začetku študijskega leta

22. oktober 2007

Že po tradiciji Univerza v Novi Gorici vsako leto ob pričetku študijskega leta pripravlja vrsto prireditev, ki se bodo zvrstila v tednu od 22. do 25. oktobra 2007.

V ponedeljek, 22. oktobra 2007 bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji dodiplomskih študentov na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko in Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo.

V torek, 23. oktobra 2007 bo ob 17. uri v Območni obrtni zbornici Ajdovščina dekan Fakultete za podiplomski študij, prof. dr. Iztok Arčon podelil vpisne listine 60 podiplomskim študentom, od tega 20 tujim, vpisanim v podiplomske študijske programe Znanosti o okolju, Karakterizacija materialov, Krasoslovje, Interkulturni študij-primerjalni študij idej in kultur, Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, Molekularna genetika in biotehnologija ter v nov študijski program 3. stopnje Fizika.

Prav tako v torek, 23. oktobra 2007 bo ob 18. uri v prostorih UNG v Ajdovščini otvoritev razstave društva 12. poteza z naslovom “Most, ki povezuje” v organizaciji Univerze v Novi Gorici. 12. poteza je neformalna skupina mladih umetnikov, diplomantov Visoke šole za risanje in slikanje in ALU-ja. Kot manjša skupina ustvarjajo in delujejo na različnih področjih. Trenutno skupina šteje 12 članov. Sodelujejo z umetniškimi društvi po Sloveniji, skupino Non Solo Blu iz Monfalcona, ustanovo Bevilaqua la Masa iz Benetk in OK Arte iz Milana. Svoje prispevke objavljajo tudi v svetovni internetni reviji Frattura Scomposta. Začeli so s priložnostnimi skupinskimi razstavami, vsak s svojimi deli, sčasoma pa so prešli kot skupina na projekte iste tematike z individualnim pristopom. Ta način dela jim ob koncu vsakega projekta da 12 različnih slik, ki so hkrati tematska razstava, obenem pa samostojna dela.

V sredo, 24. oktobra 2007 ob 16. uri bo Univerzo v Novi Gorici obiskala ministrica za visokošolstvo, znanost in tehnologijo ga. Mojca Kucler Dolinar. Vodstvo Univerze v Novi Gorici bo ministrico seznanilo z dejavnostjo univerze in prostori v katerih univerza deluje. S svojo prisotnostjo nas bo počastila tudi na svečani otvoritvi akademskega leta 2007/2008, ki bo istega dne ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono.

Ob tej priliki bo prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik Univerze v Novi Gorici, podelil priznanje “Zaslužni profesor” oziroma “Professor emeritus” prof. dr. Janezu Štuparju za dolgoletno sodelovanje in pomemben prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici. V nadaljevanju prireditve bo predsednik Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik podelil priznanje “Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici” gospodu Borisu Pericu v znak priznanja za njegov prispevek pri uveljavljanju in razvoju Univerze v čezmejnem prostoru.

V četrtek, 25. oktobra 2007 pričenjamo tudi z novim ciklom Znanstvenih večerov. Predavanje gospoda Iva Boscarola (Pipistrel d.o.o. Ajdovščina) z naslovom »Previsoko postavljen cilj je v pogojih globalne konkurence edini pogoj za uspeh!« bo ob 19. uri na Dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Gvido Bratina, dekan Fakultete za aplikativno naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Vpis v knjigo gostov.
Ministrica na otvoritvi akademskega leta 2007/2008.
Otvoritev akademskega leta 2007/2008.
G. Boris Peric, prejemnik Zlate plakete UNG.