Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

13. marec 2008

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje dr. Ivana Šprajca (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana) z naslovom “Po sledeh Majev v goščavi polotoka Yucatána”. Predavanje bo v četrtek, 20. marca 2008 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Oto Luthar, dekan Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo predstavilo rezultate arheoloških terenskih pregledov v osrednjem delu polotoka Yucatána v jugovzhodni Mehiki. Gre za obsežno, težko prehodno in pretežno s tropskim gozdom preraščeno območje, ki je bilo še pred dobrim desetletjem skoraj povsem neznano z arheološkega vidika, čeprav leži v samem osrčju ozemlja, ki so ga nekoč poseljevali Maji. V sedmih odpravah, ki jih je vodil avtor, je bila odkrita vrsta prej neznanih arheoloških najdišč iz predklasičnega in klasičnega obdobja (ok. 300 pr. n. št. – 900 n. št.), med njimi tudi številni urbani centri z monumentalno arhitekturo, skulpturami in hieroglifskimi napisi. Podatki, zbrani med površinskimi pregledi, so izpopolnili poselitveno sliko območja civilizacije Majev in razkrili mnoge značilnosti arhitekture in prostorske ureditve mestnih jeder, vplive naravnega okolja na izbiro lokacij za naselbine in povezave s sosednjimi regijami. Posebej pomembni so novo odkriti napisi na kamnitih spomenikih, ki vsebujejo zanimive podatke o dinastični in politični zgodovini majevskih držav.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si