Podoktorski sodelavec s področja MOLEKULARNA BIOLOGIJA ali BIOKEMIJA

19. januar 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:
PODOKTORSKI SODELAVEC s področij Molekularna biologija ali Biokemija

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti podoktorskega sodelavca s področij Molekularna biologija ali Biokemija.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v mednarodni raziskovalni biotehnološki projekt MIDA. Projekt je usmerjen v identifikacijo in validacijo rekombinantnih protiteles, ki se lahko uporabijo za detekcijo patogenih mikroorganizmov v tekočinah. Izolacija protiteles in njihova uporaba bo potekala v sodelovanju z inštitutom Curie iz Pariza in z italijanskim biotehnološkim podjetjem.