Podpis dogovora o sodelovanju

09. september 2008

V petek, 12. septembra 2008 bosta KD Galerija GT, i.e. Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart iz Ljubljane in Univerza v Novi Gorici podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju.

Mladi izobraževalni ustanovi bosta na podlagi dogovora sodelovali predvsem pri ustanovitvi nove fakultete za uporabno umetnost na Univerzi v Novi Gorici, pri izvajanju pedagoških programov nove fakultete, razvijanju novih pedagoških programov, izmenjavi kadrov za potrebe pedagoškega dela ter izvajanju skupnih delavnic, razstav in srečanj. Ustanovitev novega študijskega programa, ki se načrtuje na fakulteti za uporabno umetnost, vsebinsko in strukturno izhaja iz triletnega že obstoječega programa Digitalni mediji Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in nudi kombinacijo različnih, toda povezljivih znanj s področja fotografije, videa, klasične in računalniške animacije, interakcije, oblikovanja za internet in CD-ROM. Program bo prilagojen načelom Bolonjske deklaracije in bo nadgrajen z drugostopenjskim študijem. Na ta način se bo povečala ponudba slovenskih univerzitetnih programov na področju kreativno umetniškega dela v digitalnih medijih.

Obe inštituciji predvidevata, da se bo sodelovanje, ki je v prejšnjih letih že potekalo z dvema odmevnima mednarodnima razstavama ter konferenco v Benetkah, v prihodnje še razvijalo in vključevalo še druga področja.

Podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju med KD Galerijo GT, i.e. Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart iz Ljubljane in Univerzo v Novi Gorici bo v petek, 12. septembra 2008, ob 10. uri v predavalnici P-9 (Mejni prehod Rožna Dolina) Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13. Po končanem podpisu bo čas za vprašanja novinarjev.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si