Otvoritev južnega observatorija mednarodne kolaboracije Pierre Auger

12. november 2008

V petek, 14. novembra 2008 bodo znanstveniki mednarodne kolaboracije Pierre Auger, ki proučuje kozmične žarke ekstremnih energij, priredili slovesno otvoritev južnega observatorija mednarodne kolaboracije P. Auger, ki je bil dokončan spomladi 2008.

Prireditev, ki bo potekala v v provinci Mendoza v Argentini, kjer se južni observatorij nahaja, bo hkrati označila začetek načrtovanja in izgradnje severnega observatorija, ki bo predvidoma v zvezni državi Colorado v ZDA.

Mednarodna kolaboracija Pierre Auger združuje več kot 400 znanstvenikov, inženirjev in tehnikov iz 70 raziskovalnih inštitucij iz sedemnajstih držav sveta, ki so si med seboj razdelile stroške izgradnje južnega observatorija v višini 56 milijonov dolarjev. Finančno je izgradnjo observatorija podprlo več kot 40 državnih in drugih inštitucij, med njimi tudi Agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Slovenijo v kolaboraciji zastopa sedemčlanska skupina raziskovalcev iz Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici in Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan, in sicer: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Andrej Filipčič, doc. dr. Marko Zavrtanik, doc. dr. Darko Veberič, dr. Alexandre Creusot, dr. Sergey Vorobyev, mag. Mustafa Hussain. Slovenski raziskovalci so ključno prispevali k razvoju in izgradnji lidarskih sistemov observatorija, razvoju programske opreme za analizo in simulacijo plazov nabitih delcev v atmosferi ter pri analizah meritev, zbranih z južnim observatorijem. V kolaboraciji uživajo velik ugled, saj sodelujejo na projektu že od ideje naprej, prof.dr. Danilo Zavrtanik pa že drugi mandat deluje kot predsednik sveta kolaboracije.

Observatorij Pierre Auger raziskuje lastnosti kozmičnih žarkov ekstremnih energij, ki zadevajo zunanje plasti ozračja z 10 milijonkrat višjimi energijami, kot jih lahko dosežemo v največjih pospeševalnikih na Zemlji. Izvori in mehanizmi pospeševanja kozmičnih žarkov ekstremnih energij v vesolju zaenkrat še niso znani.

Primeri, ko Zemljo zadenejo kozmični žarki ekstremnih energij, so izredno redki, saj v povprečju na zemeljsko površje pade le nekaj takih delcev na kvadratni kilometer na tisočletje. Da bi jih lahko proučevali, je mednarodna kolaboracija Pierre Auger leta 2000 pričela z gradnjo južnega observatorija, ki je največji detektor za kozmične žarke na svetu. Observatorij sestavlja mreža 1.600 talnih
detektorjev, razporejenih po površini 3.000 kvadratnih kilometrov argentinske pampe vzhodno od Andov. Mrežo talnih detektorjev obkroža 24 detektorjev fluorescenčne svetlobe, ki jo pri trkih z molekulami plina v atmosferi vzbudi plaz nabitih delcev.

Kolaboracija Pierre Auger je prve znanstvene rezultate pričela objavljati jeseni leta 2007. Ena izmed najpomembnejših ugotovitev je, da so vpadne smeri kozmičnih žarkov ekstremnih energij neenakomerno porazdelejene po nebu in da pogosteje prihajajo iz smeri bližnjih galaksij, za katere je znano, da v svoji sredini skrivajo aktivna galaktična jedra. Več uglednih znanstvenih organizacij je ta rezultat označilo za enega izmed najpomembnejših znanstvenih dosežkov leta 2007.

S talnim detektorjem, ki je začel z meritvami že med samo izgradnjo, je mednarodni kolaboraciji Pierre Auger uspelo do sedaj najbolj natančno določiti energijski spekter kozmičnih žarkov ekstremnih energij. Ta kaže na bistveno zmanjšanje pogostnosti vpadov kozmičnih delcev z energijami nad določenim energijskim pragom, kar je v skladu s teoretskimi napovedmi. Kozmični žarki na svoji poti skozi vesolje trkajo s fotoni mikrovalovnega ozadja (posledica Velikega poka) in s tem izgubljajo energijo. Kozmični žarki najvišjih energij, kot jih zaznava observatorij P. Auger, lahko zaradi tega prihajajo le iz relativno bližnje okolice, na primer iz sosednjih galaksij. Poleg energijskega spektra skuša kolaboracija P. Auger določiti tudi vrste delcev, ki pospešeni do ekstremnih energij kot kozmični žarki padajo na Zemljo. Meritve deleža fotonov in nevtrinov v kozmičnih žarkih ekstremnih energij so namreč izjemno pomembne za razumevanje mehanizmov njihovega nastanka.

Več informacij o konferenci si lahko ogledate na spletni strani, http://auger.org.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si