Mednarodno srečanje na Univerzi V Novi Gorici

16. oktober 2012

Univerza v Novi Gorici v okviru doktorskega študijskega programa Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (ETKAKD) skupaj z International Academy for Environmental Sciences (IAES) organizira dvodnevno mednarodno srečanje na tematiki “Skupne dobrine: Izven lastnine, katere pravice za uporabnike?, Skupne dobrine: Katero učinkovito nadnacionalno varstvo?

Mednarodno srečanje bo obravnavalo temeljne pravne, ekonomske, socialne in kulturne vidike, povezane s pojmom skupnega dobrega. Omenjeni vidiki so potrebni za razumevanje nuje po učinkovitem varovanju skupnih dobrin ter ustanovitivi Evropskega in mednarodnega okoljskega kazenskega sodišča.

Mednarodno srečanje pod pokroviteljstvom ICCROM-a (International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), Sveta Evrope, Občine Benetke, mreže UNISCAPE (University Network for the Implementation of the Landscape Convention), bo potekala med 23. in 24 oktobrom 2012 v Benetkah, v skupnih prostorih Univerze v Novi Gorici ter Združenja IAES (Ex-Convento dei Servi di Maria-Campo della Chiesa n. 3-S. Elena, Venezia).

Srečanje je odprto za javnost. Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si