Center za raziskave vina

21. januar 2009

Konec leta 2008 je s svojim delovanjem aktivno začela nova raziskovalna enota Univerze v Novi Gorici. Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo se je v Univerzitetnem središču v Ajdovščini pridružil še Center za raziskave vina.

Z ustanovitvijo samostojnega Centra za raziskave vina so se načrtno povezali raziskovalci in raziskovalne aktivnosti s področji vinogradništva, vinarstva ter trženja vina. Novoustanovljeni Center za raziskave vina deluje v lastnih laboratorijih v Univerzitetnem središču Ajdovščina ter v raziskovalni kleti v Vrhpolju. Trenutno je na Centru zaposlenih sedem raziskovalcev in dve mladi raziskovalki. Zaposleni in sodelujoči strokovnjaki Centra za raziskave vina imajo tako raziskovalne kot tudi praktične izkušnje. Vsi raziskovalci so vključeni v pedagoški proces Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, tako da bodo lahko svoje izkušnje prenašali tudi na študente. Med glavnimi cilji novo nastalega centra je aktivno sodelovanje z domačimi proizvajalci in povezovanje s tujimi podobnimi institucijami.

Raziskovalno delo in načrti novo ustanovljenega Centra za raziskave vina obsegajo predvsem aplikativno in ekspertno dejavnost na področjih:

  • analitika sekundarnih metabolitov grozdja in vina,
  • analitika kakovosti različnih vzorcev rastlinskega izvora,
  • optimizacija vinogradniških tehnologij glede na kakovost vina,
  • optimizacija vinarskih tehnologij glede na željeno sestavo vina v korelaciji s senzoričnimi lastnostmi vin,
  • mikrobiologija vinske trte, grozdja in vina,
  • metabolomika grozdja in kvasovk,
  • ekonomika in trženje vina.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si