V Laboratoriju za večfazne procese Univerze v Novi Gorici prejeli mednarodno nagrado za odličnost

10. marec 2009

Vodilna svetovna založba za management in tehniko Emerald , ki izdaja preko 200 strokovnih revij, vsako leto podeljuje 11 različnih vrst nagrad. Letos sta prestižno nagrado “Emerald Literati Network Award of Excellence 2009”, prejela mladi raziskovalec Gregor Kosec in njegov mentor prof. dr. Božidar Šarler iz Laboratorija za večfazne procese Univerze v Novi Gorici.

Omenjeno nagrado sta prejela za avtorstvo znanstvenega članka s področja razvoja numeričnih metod z naslovom “Rešitev toplotno – tekočinskih problemov na podlagi kolokacije in lokalne korekcije tlaka (ang. Solution of Thermo – fluid Problems by Collocation and Local Pressure Correction)”, ki je bil v lanskem letu objavljen v Mednarodni revija za numerične metode pri toku toplote in tekočin (ang. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow).

V članku sta opisala nadaljni razvoj povsem nove generacije brezmrežnih numeričnih metod na podlagi kolokacije z radialnimi baznimi funkcijami, ki jih v laboratoriju razvijajo od leta 2001. Pri omenjeni metodi ni potrebna poligonizacija računskega območja, kot npr. pri klasični metodi končnih elementov, temveč je rešitev podana samo na množici točk. Metodo odlikuje velika natančnost, preprosta vključitev različnih fizik, preprosto prilagajanje računskih točk karakteristikam rešitve, podobna formulacija v dveh in treh dimenzijah ter uporabnost pri reševanju zelo velikih problemov. V nagrajenem prispevku je bil prvič prikazan učinkoviti lokalni način izračunavanja tlaka, pri katerem ni potrebno globalno reševanje tlačne Poissonove enačbe po celotnem računskem območju, kar predstavlja veliko poenostavitev ter pohitritev.

Laboratorij za večfazne procese si je s prejeto nagrado še bolj utrdil mednarodni sloves pri raziskavah novih numeričnih metod za prenosne pojave.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si