Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2009

23. junij 2009

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2009 začeli z
usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih
področjih:
> 1.02 FIZIKA – eno mesto (mentor: prof. dr. Samo Stanič)

> 2.04 MATERIALI – dve mesti (mentorja: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, prof. dr. Matjaž Valant)

> 1.06 GEOLOGIJA – eno mesto (mentor: doc. dr. Biagio Forte)

> 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko)

> 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof.dr. Božidar Šarler)

Rok prijave: do 10.7.2009

Od kandidatov pričakujemo:


  • da imajo univerzitetno izobrazbo iz ožjega ali širšega področja prijave; – pod tč. 1.06 Geologija se zahteva univerzitetna izobrazba s področja fizike ali
    elektrotehnike,

  • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in
    financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št.
    24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/2007 in 39/2007 ).
    http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-MR-RO-maj07.asp

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev do vključno 10.7.2009 na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5001 Nova Gorica, z oznako “Razpis za mlade raziskovalce”.

Prijave in kontakti: Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@p-ng.si