"Diplomant magistrskega študija Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici med prejemniki 8. Trimove raziskovalne nagrade 2009"

15. maj 2009

V četrtek, 14. maja 2009 je družba Trimo d.d. v Stari mestni elektrarni v Ljubljani podelila “8. Trimove raziskovalne nagrade 2009”.

Osnovni namen Trimovih raziskovalnih nagrad je vzpodbujati prenos informacij, znanja in idej med Trimom in obetavnimi mladimi raziskovalci, ki delujejo na področjih, povezanih in zanimivih za podjetje. Z vsakoletnim nagradnim natečajem si družba prizadeva za razvoj sodelovanja s številnimi univerzami in s tem povezovanja akademske in strokovne javnosti. Med prejetimi diplomskimi, magistrskimi in specialističnimi deli ter doktorskimi disertacijami, ki so bila uspešno ocenjena pred ustrezno komisijo na fakultetah ali višjih šolah med 1. januarjem in 31. decembrom 2008, je družba tudi letos nagradila najboljše.

Prejemnik omenjene nagrade za magistrsko delo je tudi Drago Papler, ki je svoj študij uspešno zaključil na študijskem programu 2. stopnje Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Priznanje je prejel za magistrsko delo z naslovom “Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije”, ki ga je pripravil pod mentorstvom doc. dr. Henrika Gjerkeša. V delu je s sintezo rezultatov interdisciplinarnih študij oblikoval učinkovit pristop k pripravi projektov obnovljivih virov energije. Osredotočil se je na hidroelektrarne in sončne elektrarne. Proučeval je njihove zakonitosti in učinke, pa tudi realizacijo z vidika gospodarskega inženirstva. Pri tem je uporabil med študijem pridobljeno znanje o sodobnih tehnoloških sistemih, optimiranju virov in procesov, informacijskih tehnologijah, poslovnem komuniciranju ter metodah in sistemih za podporo odločanja. Nov pristop je potrdil v praksi pri projektu izgradnje sončne elektrarne.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si