Donacija podjetja Business Solution d.o.o. Univerzi v Novi Gorici

18. maj 2009

Podjetje Business Solutions d.o.o. je Univerzi v Novi Gorici namenilo donacijo v višini 4.600 EUR, s pomočjo katere je bila v celoti prenovljena računalniška učilnica z 20 študentskimi in enim učiteljskim mestom.

Učilnica se nahaja v prostorih Univerze v Novi Gorici na lokaciji v Rožni Dolini. Nova oprema omogoča odlične delovne pogoje in racionalnejšo izvedbo pouka. Poteza podjetja, ki se tudi v zaostrenih pogojih poslovanja zaveda pomena pomoči univerzi, je zato zelo dobrodošla.

V znak zahvale je bila računalniška učilnica poimenovana po podjetju Business Solutions. Pouk v njej je sicer stekel takoj po nabavi opreme. Simbolično pa bo predana namenu s kratko otvoritveno slovesnostjo v sredo, 20. maja ob 13. uri na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13. Prisotni bodo predstavniki podjetja in univerze.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si