Prosto delovno mesto - VODJA INSTITUTA ZA KULTURNE ŠTUDIJE (m/ž)

20. avgust 2009

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:
VODJA INSTITUTA ZA KULTURNE ŠTUDIJE (m/ž)

Rok prijave: do 31.8.2009

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti

 • izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov

 • sposobnost vodenja raziskovalnih skupin

 • imeti naziv docent, izredni ali redni profesor ali ustrezen znanstveni naziv, oziroma izpolnjevati pogoje za habilitacijo

 • imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

  Vaše prijave na razpis s kratkim življenjepisom, bibliografijo, opisom dosedanjega dela ter dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pričakujemo do 31.8.2009.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@p-ng.si