Prosto delovno mesto: ASISTENT s področja VARSTVO OKOLJA

18. september 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:

ASISTENT s področja VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo do vključno 8. 10. 2012

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo, izobrazbo druge stopnje ali znanstveni magisterij,

  • da izpolnjujejo pogoje za vpis na podiplomski študijski program Znanosti o okolju tretje stopnje na Fakulteti za podiplomski študij UNG,

  • da imajo naziv asistent ali izpolnjujeo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,

  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti,

  • znanje angleškega jezika.
  • Izbrani kandidat/kandidatka bo vključen tudi v delo na domačih in mednarodnih projektih s področja ločevanja odpadkov, upravljanja naravnih virov, deležniških pristopov, ekološko odgovornega vedenja in drugih sorodnih tem.
    Predviden nastop dela 15.10.2012, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

    Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti motivacijsko pismo, življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi.