Teden Univerze v Novi Gorici

10. oktober 2012

Univerza v Novi Gorici tradicionalno ob začetku vsakega novega akademskega leta pripravlja številne prireditve. Letos bomo prvič celotno dogajanje združili v Teden Univerze v Novi Gorici, ki bo potekal od 14. do 19. oktobra 2012. V tem času bodo na fakultetah in šolah ter v laboratorijih in centrih potekali različna predavanja, okrogle mize, pogovori, delavnice in vodeni ogledi, vrhunec dogajanja pa bo četrtkova slovesnost ob odprtju novega akademskega leta.

V ponedeljek, 15. oktobra 2012, bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoki šoli za umetnost.

V sredo, 17. oktobra 2012, začenjamo nov cikel Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Dane Bićanić (Laboratorij za biofiziko, Raziskovalno središče in Univerza Wageningen), z naslovom »Optotermične spektroskopske metode in njihova uporaba v okoljskih in prehrambenih raziskavah« bo ob 19.00 na dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje na Univerzi v Novi Gorici.

Na osrednjem dogodku, ki bo potekal v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 18.00 v koncertni dvorani dvorca Zemono, bomo svečano odprli novo akademsko leto 2012/2013. Ob tej priložnosti bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja častni član Univerze v Novi Gorici, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici ter študentska priznanja alumnus primus in alumnus optimus Univerze v Novi Gorici.

Priznanje častni član bo prejel prof. dr. Dane Bićanić, profesor fizike na Univerzi v Wageningnu na Nizozemskem, v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju optotermične spektroskopije.

Priznanje zaslužni profesor (Professor Emeritus) bo za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter za vzorno opravljanje pedagoškega dela prejel prof. dr. Corrado Sarzanini, redni profesor za področje analizne kemije na Univerzi v Torinu in Univerzi v Novi Gorici.

Priznanja alumnus primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Slovesna otvoritev akademskega leta 2012/2013. Foto Pavšič
Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto Pavšič
Slavnostni govornik - predsednik SAZU, akad. prof. dr. Jože Trontelj. Foto Pavšič
Podelitev študentskih priznanj alumnus primus in alumnus optimus. Foto Pavšič
Podelitev študentskih priznanj alumnus primus in alumnus optimus. Foto Pavšič
Častni član Univerze v Novi Gorici v letu 2012, prof. dr. Dane Bićanić. Foto Pavšič
Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici v letu 2012, prof. dr. Corrado Sarzanini. Foto Pavšič
Slavnostni govornik, vodstvo Univerze v Novi Gorici in nagrajenci. Foto Pavšič
Komorni zbor AVE. Foto Pavšič