Prosto delovno mesto: PODOKTORSKI RAZISKOVALEC s področij VODARSTVO ali GEOLOGIJA

04. december 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC (m/ž) s področij Vodarstvo ali Geologija. Rok za prijavo do zasedbe mesta.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v mednarodna projekta ASTIS in GOTRAWAMA.

Cilj projekta ASTIS je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.

Glavni cilj projekta GOTRAWAMA je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel vaje oz. predavanja s področja Hidrologija ali/in Geologija.

Za več informacij o izvajanju aktivnosti v Laboratoriju za raziskave v okolju, glej: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar (urska.lavrencic@ung.si)

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja,
  • da imajo izkušnje s področja vodenja projektov,
  • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti.

Predviden nastop dela 1.2.2013, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti:

Tea Stibilj Nemec
T: 05-33 15 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si