Prireditve Univerze v Novi Gorici ob otvoritvi novega akademskega leta

16. oktober 2009

Že po tradiciji Univerza v Novi Gorici vsako leto ob pričetku novega akademskega leta pripravlja vrsto prireditev.

V ponedeljek, 19. oktobra 2009 bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter prvič tudi na Visoki šoli za umetnost.

V sredo, 21. oktobra 2009 pričenjamo z novim ciklom Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Satya N. Atluri (direktor Centra za letalske in vesoljske raziskave ter izobraževanje na Univerzi v Kaliforniji – Irvine) z naslovom “Od mega do nano: računalniško modeliranje v inženirstvu in znanosti” bo ob 19. uri na Dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Božidar Šarler, redni profesor za področje materiali na Univerzi v Novi Gorici.

V četrtek, 22. oktobra 2009 bomo ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono svečano otvorili novo akademsko leto 2009/2010. Ob tej priliki bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja Častni doktor Univerze v Novi Gorici, Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici ter priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za izjemne dosežke pri razvoju računalniške mehanike bo Častni doktor (Doctor Honoris Causa) postal prof. dr. Satya N. Atluri, direktor Centra za letalske in vesoljske raziskave ter izobraževanje na Univerzi v Kaliforniji – Irvine.

Priznanje Zaslužni profesor (Professor Emeritus) bo, za dolgoletno sodelovanje in prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, prejel akad. prof. dr. Andrej Kranjc, direktor študijskega programa Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Priznanje Zlata plaketa bo prejel prof. dr. Bogdan Glumac, vodja Odseka za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan, v znak priznanja za pomemben prispevek pri izgradnji znanstvenega knjižnega fonda Univerzitetne knjižnice Univerze v Novi Gorici.

Priznanja Alumnus Primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja Alumnus Optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti iz Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko ter iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo.

V sredo, 28. oktobra 2009 pa bo ob 18. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici-univerzitetno središče v Ajdovščina, dekan Fakultete za podiplomski študij, prof. dr. Iztok Arčon podelil vpisne listine 62 podiplomskim študentom, od tega 32 tujim, vpisanim v podiplomske študijske programe Znanosti o okolju, Krasoslovje, Primerjalni študij idej in kultur, Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, Molekularna genetika in biotehnologija ter Fizika.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Otvoritev akademskega leta. Foto Pavšič
Častni doktor (Doctor Honoris Causa), prof. dr. Satya N. Atluri. Foto Pavšič.
Priznanje Zaslužni profesor (Professor Emeritus), akad. prof. dr. Andrej Kranjc. Foto Pavšič.
Priznanje Zlata plaketa, prof. dr. Bogdan Glumac. Foto Pavšič.
Otvoritev akademskega leta. Foto Pavšič