Doktorsko delo Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici med prejemniki Krkinih nagrad

19. oktober 2009

V petek, 16. oktobra 2009 je podjetje Krka d.d. v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu podelilo “39. Krkine nagrade”.

Osnovni namen Krkinih nagrad je spodbujanje mladih k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu. Med prejetimi raziskovalnimi nalogami, to so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna raziskovalna dela s številni področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije, ekonomije, trženja, prava, informatike in ekologije, je družba tudi letos nagradila najboljše.

Prejemnica omenjene nagrade za doktorsko delo je tudi dr. Malgorzata Piecha, ki je svoj študij uspešno zaključila na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Nagrado je prejela za doktorsko delo z naslovom Študij stabilnosti in razgradnja statinov v okolju (ang. Stability and degradation studies of cholesterol-lowering statin drugs), ki ga je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Polonce Trebše.

V doktorski disertaciji je dr. Malgorzata Piecha predstavila rezultate svoje raziskave o možnostih za odstranitev statinov iz farmacevtskih odpadnih voda z naprednimi postopki oksidacije. Predmet njene raziskave je nedvomno zelo pomemben z okoljskega vidika, saj je obravnavala farmacevtske učinkovine, ki so jih v preteklih letih uvrstili med spojine, ki onesnažujejo površinske vode in zaradi svoje biološke učinkovitosti lahko povzročajo učinke na vodne ekosisteme. Številna zdravila so bila z okoljskega vidika že raziskana, kar pa žal ne drži za zdravila iz skupine statinov, to je zdravil za zniževanje ravni holesterola v krvi.
V doktorski disertacije se dr. Malgorzata Piecha ni osredotočala samo na poti razgradnje izbranih spojin v različnih pogojih, kot so fotorazgradnja, fotokatalitska razgradnja in ozonacija, pač pa je posvečala veliko pozornost tudi ugotavljanju strupenosti vzorcev vode po razgradnji, ki je vsaj toliko pomembna kot učinkovitost odstranitve za izhodne spojine, ter identifikaciji nastalih fotoproduktov.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si