Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC za APLIKATIVNO RAČUNALNIŠTVO

27. november 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:
ZNANSTVENI SODELAVEC za APLIKATIVNO RAČUNALNIŠTVO (m/ž)

Rok za prijavo do vključno 15. 12. 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca za aplikativno računalništvo na področjih okolja, materialov ter sorodnih naravoslovnih in tehniških področjih.
Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7- REGPOT-2011-1 in bo zaposlen v Centru za sisteme in infomacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • razvijanje sistemov in algoritmov za odkrivanje znanja iz podatkov in besedil,

 • rudarjenje podatkov in semantična analiza besedil s poudarkom na področjih okolja, materialov in bioznanosti.

 • Za več informacij o izvajanju raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici: http://www.ung.si/si/raziskave/ in www.ung.si/si/raziskave/sistemi-it/

  Od kandidatov pričakujemo:

 • doktorat znanosti s področja računalništva, informatike ali podobnega področja,

 • najmanj 2 leti podoktorskih delovnih izkušenj s področja prijave,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo s področja prijave,

 • zmožnost za opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • 2 priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).
 • Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 15.12. 2012 na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si