Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2010

19. januar 2010

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli z
usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih
področjih:
> 1.02 FIZIKA – dve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon)

> 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše)

> 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler)

> 6.07 LITERARNE VEDE – dve mesti (mentorici: doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj, doc. dr. Katja Mihurko Poniž)

Rok prijave: do vključno 12.2.2010

Od kandidatov pričakujemo:


  • da imajo univerzitetno izobrazbo iz ožjega ali širšega področja prijave; – pod tč. 1.06 Geologija se zahteva univerzitetna izobrazba s področja fizike ali
    elektrotehnike,

  • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/2007 in 39/2007 ter Uradni list RS št. 23/09, Uradni list RS št. 68/09 in Uradni list RS št. 90/09).
    http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-MR-RO-avg09.asp

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev do vključno 12.2.2010 na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako “Razpis za mlade raziskovalce”.

Prijave in kontakti: Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si