Kampus Univerze v Novi Gorici

15. februar 2010

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je meseca maja 2009 sprejel sklep, s katerim je določil zemljišče za potrebe izgradnje kampusa Univerze v Novi Gorici. Jeseni 2009 pa smo z Mestno občino Nova Gorici podpisali pismo o nameri za izgradnjo 16 hektarov velikega univerzitetnega kampusa, ob potoku Korn v Novi Gorici.

Zemljišče leži na južnem robu mesta na teritoriju, ki ga oklepata potok Korn in Streliška pot. V kampusu bo vsa potrebna raziskovalna in pedagoška infrastruktura, študentski domovi ter spremljajoče dejavnosti Univerze v Novi Gorici. Začetek gradnje pričakujemo v 2011.

Arhitekturno urbanistični idejni osnutek je izdelal arhitekt Boris Podrecca.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si