Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ali ANORGANSKE KEMIJE

23. april 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja fizikalne ali anorganske kemije za študij sinteze oksidnih in kovinskih nanostruktur in površinskih pojavov

Rok za prijavo do vključno 15. 5. 2012

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • sinteza oksidnih in kovinskih nanostruktur,

 • koloidi in njihove fotokatalitske lastnosti

 • fotoelektrokemijske lastnosti nanostrukturiranih materialov,

 • vključitev v pripravo projektnih prijav.
 • Za več informacij o izvajanju dejavnosti v Laboratoriju za raziskave materialov glej: http://www.p-ng.si/ ~ mvalant / index.html

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).