Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNE FIZIKE IN KEMIJE MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje)

23. oktober 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio strukturno modeliranje)

Rok za prijavo do vključno 28. 10. 2012.

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja ab initio ali DFT modeliranja strukturnih, elektronskih, magnetnih in optičnih lastnosti naprednih materialov.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • teoretične raziskave na področju nanostrukturnih fotokatalitskih materialov, multiferoikov, ter drugih kovinskih in oksidnih funkcionalnih materialov,

 • sodelovanje in teoretična podpora eksperimentalnem delu na področju fotokatalizatorjev in elektromagnetih materialov

 • vključitev v pripravo projektnih prijav
 • Za več informacij o izvajanju dejavnosti v Laboratoriju za raziskave materialov glej: http://www.p-ng.si/ ~ mvalant / index.html

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).