Praznovanje 15. obletnice delovanja Univerze v Novi Gorici in otvoritev novega akademskega leta

12. oktober 2010

Kakor prejšnja leta Univerza v Novi Gorici tudi letos pripravlja različne prireditve ob pričetku novega študijskega leta. Te bodo letos še posebej svečano obarvane, saj bodo potekale v okviru praznovanja petnajstletnice začetkov delovanja Univerze v Novi Gorici.

Začetki Univerze v Novi Gorici segajo v leto 1995, ko je bila ustanovljena Fakulteta za znanosti o okolju – prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji, ki sta jo ustanovila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane. Zaradi uvedbe novih študijskih programov in širitve znanstvenoraziskovalne dejavnosti smo se leta 1998 reorganizirali in preimenovali v Politehniko Nova Gorica, leta 2006 pa smo spremenili status in postali Univerza v Novi Gorici. Današnji soustanovitelji Univerze v Novi Gorici so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Institut Jožef Stefan ter Znanstvenoraziskovalni center SAZU iz Ljubljane.

Danes se pedagoška dejavnost izvaja v okviru petih fakultet in dveh visokih šol: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Visoke šole za umetnost ter Fakultete za podiplomski študij. Raziskovalna dejavnost pa poteka v petih laboratorijih: Laboratoriju za raziskave v okolju, Laboratoriju za astrofiziko osnovnih delcev, Laboratoriju za fiziko organskih snovi, Laboratoriju za večfazne procese, Laboratoriju za raziskave materialov, v treh centrih: Centru za raziskave atmosfere, Centru za sisteme in informacijske tehnologije in Centru za raziskave vina ter na Institutu za kulturne študije. Raznolikost in sodobnost raziskovalnih in študijskih programov daje Univerzi v Novi Gorici privlačnost in povečuje število vpisanih študentov.

Petnajsto akademsko leto Univerza v Novi Gorici pričenja z raznovrstnimi dogodki, ki bodo dosegli vrh z osrednjo svečanostjo 15. oktobra 2010 v koncertni dvorani Dvorca Zemono pri Vipavi.

V četrtek, 14. oktobra 2010 pričenjamo z novim ciklom Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Michael Grätzel (redni profesor na École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL in vodja Laboratorija za fotoniko in mejne plasti ter prejemnik letošnje nagrade Millennium Technology Prize) z naslovom »Prihod mezoskopskih sončnih celic« bo ob 20. uri na Dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave na Univerzi v Novi Gorici.

Osrednja akademija ob petnajstem jubileju Univerze v Novi Gorici bo 15. oktobra 2010 ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono s svečano otvoritvijo novega akademskega leta 2010/2011. Ob tej priliki bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja Častni doktor Univerze v Novi Gorici, Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, Častni član Univerze v Novi Gorici, Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici ter priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za zasluge za razvoj in širitev Evropske unije ter za napredek znanosti in visokega šolstva v Evropi bo Častni doktor (Doctor Honoris Causa) postal prof. Romano Prodi, bivši predsednik Evropske komisije. Prof. dr. Michael Grätzel, vodja Laboratorija za fotoniko in mejne plasti na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pa bo prejel naziv Častni doktor (Doctor Honoris Causa), v znak priznanja za izjemne dosežke na področju sodobnih materialov in sistemov za zajemanje sončne energije.

Priznanje Zaslužni profesor (Professor Emeritus) bo, za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, prejel prof. Antonino Abrami, sodnik vrhovnega sodišča v Benetkah.

Priznanje Častni član pa bo prejel prof. dr. Neil McN. Alford, profesor za fizikalno elektroniko in materiale na Imperial College-u (London), v znak priznanja za njegovo podporo pri raziskavah materialov na Univerzi v Novi Gorici in večletno sodelovanje z raziskovalci s tega področja.

Priznanje Zlata plaketa bo za ključen prispevek pri ustanovitvi in razvoju doktorskega programa Molekularna genetika in biotehnologija Univerze v Novi Gorici prejel prof. dr. Francisco Ernesto Baralle, generalni direktor Mednarodnega centra za gensko inženirstvo in biotehnologijo (ICGEB) v Trstu.

Priznanja Alumnus Primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja Alumnus Optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti iz Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter iz Visoke šole za umetnost.

V ponedeljek, 18. oktobra 2010 pa bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter na Visoki šoli za umetnost.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto Pavšič.
Podelitev priznanj Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici. Foto Pavšič.
Priznanje Zaslužni profesor (Professor Emeritus), prof. Antonino Abrami. Foto Pavšič.
Priznanje Častni član, prof. dr. Neil McN. Alford. Foto Pavšič.
Priznanje Zlata plaketa, prof. dr. Francisco Ernesto Baralle. Foto Pavšič.
Častni doktor (Doctor Honoris Causa), prof. Romano Prodi. Foto Pavšič.
Častni doktor (Doctor Honoris Causa), prof. dr. Michael Grätzel. Foto Pavšič.
Praznovanje 15. obletnice. Foto Pavšič.