Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja NANO-BIO-TEHNOLOGIJE in BIOMEDICINE (m/ž)

06. april 2012

Univerza v Novi Goirici objavlja prosto delovno mesto

znanstvenega sodelavca s področja nano-bio-tehnologije in biomedicine

Rok prijave do vključno 23. 4. 2012

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • podpora raziskavam s področja nano struktur in biološko aktivnih molekul, vključno z
  nanobiotehnologijo s potencialom uporabe v biomedicini,

 • organizacija dela, priprava delavnic in usposabljanja za raziskovalcev s področja
  nanobiotehnologije,

 • samostojno vodenje lastnega raziskovalnega projekta,

 • vključitev v pripravo projektnih prijav.
 • Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja nanotehnologije, biologije, biotehnologije, fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).
 • Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 23. 4. 2012 na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

  Prijave in kontakti :
  Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si