Dosežki 2005

16. JUN
2005
Junija 2005 je Center za raziskave atmosfere na Otlici nad Ajdovščino odprl lidarski observatorij, kjer je nameščen lidar za zaznavanje aerosolov, ki ga je razvil Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev. Predvidena je nadgradnja obstoječega aerosolnega lidarja v Ramanovo različico, ki bo poleg meritev aerosolov omogočala ocenjevanje vertikalnih profilov vsebnosti vodne pare in dušika v ozračju.