Fakulteta za znanosti o okolju 2011

16. DEC
2011
V četrtek, 15. decembra 2011 je Slovenska znanstvena fundacija v okviru Zahvalnega dneva, v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, javno podelila priznanja in zahvale.
6. DEC
2011
Univerza v Novi Gorici je partnerica v mednarodnem konzorciju univerz, ki so pripravile Evropski magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi (European Master in Migration and Intercultural Relations), katerega je Evropska komisija lani uvrstila v elitni program sodelovanja in izmenjave študentov in profesorjev Erasmus Mundus.
15. NOV
2011
Projekt Trans2Care je strateški projekt programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013. Projekt vključuje in združuje znanje 13 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije.
14. NOV
2011
V ponedeljek, 7. novembra 2011 je Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani, svečano podelil nagrade in priznanja, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil med ustanovitelji inštituta. Nagrade in priznanja podeljujejo posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav s področja ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.
6. OKT
2011
Jezikoslovca z Univerze v Novi Gorici prof. dr. Artur Stepanov in prof. dr. Penka Stateva sta postala člana evropskega jezikoslovnega raziskovalnega konzorcija, ki bo pripravil strokovno mnenje (t.i. "position paper") o položaju in usmeritvah v teoretičnem in eksperimentalnem jezikoslovju v okviru evropskih raziskovalnih programov.
15. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici je za študijsko leto 2011/2012 objavila javni »Razpis za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici za študijsko leto 2011/2012«.
6. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici je v letih svojega delovanja razvila zelo živahno znanstveno raziskovalno dejavnost, ki sega tudi v evropski in širši svetovni prostor. Trenutno na Univerzi deluje pet laboratorijev, trije centri ter institut.
26. JUL
2011
Strokovni sodelavec Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Ario de Marco, je v znanstveni reviji »Rakava celica« (ang. Cancer Cell) skupaj s sodelavci objavil znanstveni članek o razumevanju procesa tumorogeneze.
20. JUL
2011
Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici se bodo v študijskem letu 2011/2012 izvajali lektorati angleškega, francoskega, italijanskega, nemškega, španskega in slovenskega jezika.
18. JUL
2011
Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici v sklopu svojih študijskih programov ponuja izobraževanje na mednarodnem podiplomskem študijskem programu "Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine".
7. JUL
2011
Svečana podelitev nagrad je potekala v sredo, 6. julija 2011, v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.
6. JUL
2011
V četrtek, 23. junija 2011 je družba Trimo d.d. v Ljubljani podelila "10. Trimove raziskovalne nagrade 2011". Trimove raziskovalne nagrade so mednarodni natečaj, v okviru katerega družba Trimo vsako leto nagradi najboljša prijavljena dela s področij arhitekture, gradbeništva, strojništva, informacijskih tehnologij, ekonomije, prava, menedžmenta in drugih področij.
24. JUN
2011
V torek, 14. junija 2011 sta rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in predsednik Indijskega znanstvenega inštituta v Bangaloreju (ang. Indian institute of science) prof. Govindan Rangarajan v New Delhiju (Indija) podpisala sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.
30. MAJ
2011
Dr. Robert Vertnik, sodelavec Laboratorija za večfazne procese Univerze v Novi Gorici, je za svoje doktorsko delo prejel prestižno nagrado Evropskega komiteja za računske metode v uporabnih znanostih (ang. European Committee for Computational Methods for Applied Sciences – ECCOMAS), kot najboljše doktorsko delo s tovrstno tematiko v Centralni Evropi (ki obsega organizacije ECCOMAS v Sloveniiji, Hrvaški, Avstriji, Madžarski, Češki, Slovaški in Poljski) v letu 2010.
19. MAJ
2011
Med 13. in 14. majem 2011 je v Gorici (Italija) potekalo zasedanje "Rektorske konference univerz regij Alpe-Jadran" (ang. AARC - Rectors' Conference of the Alps-Adriatic universities). Na omenjeni konferenci je Univerza v Novi Gorici, po predhodnem povabilu ARRC in s soglasno odločitvijo znanstvenega sveta in generalne skupščine AARC, postala njena nova članica.
12. MAJ
2011
Dijaka 3. letnika Gimnazije Nova Gorica Tilen Komel in Jure Fabjan, sta v sodelovanju z Laboratorijem za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici in Raziskovalne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica pripravljala raziskovalno projektno nalogo o fotorazgradnji neonikotinoidnih insekticidov.
11. MAJ
2011
Profesor molekularne genetike na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi v Lundu (Švedska), prof. dr. Jure Piškur, je nedavno v ugledni znanstveni reviji Nature Communications skupaj s svojimi sodelavci iz skupine za molekularno genetiko kvasovk Univerze v Lundu in sodelavci iz Milana, objavil znanstveni prispevek o vinskih kvasovkah in njihovi evoluciji.
20. APR
2011
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji seji 17. marca 2011 potrdil ustanovitev Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici.
19. APR
2011
Direktorica podiplomskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija na Fakulteti za podiplomski študij in sodelavka Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici doc. dr. Elsa Fabbretti sodeluje pri raziskovalnem projektu, katerega glavni cilj je razumevanje procesa, ki sproži molekularne mehanizme bolečine v trigeminalnih senzoričnih nevronih pri migrenskih bolnikih, zakaj ti nevroni postanejo hiperaktivni in kako bi lahko nadzorovali oziroma zaustavili njihovo signalizacijo pri kroničnih bolečinah.
16. MAR
2011
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 17. marca 2006 na svoji seji potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo statusa v univerzo in s tem dejanjem omogočil nastanek četrte slovenske univerze – Univerze v Novi Gorici.
16. MAR
2011
V torek, 15. marca 2011 so v Novi Gorici na zaključni prireditvi akcije "Gospodarstvenik Primorske za leto 2010", pod okriljem primorskih medijskih hiš Radio Koper in Primorske novice ter v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici in Univerzo na Primorskem, podelili nagrado "Primorski um".
2. MAR
2011
Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici in Javni multimedij GEM razpisujeta 2. nagradni videonatečaj, ki je namenjen predvsem mladim še neuveljavljenim ustvarjalkam in ustvarjalcem.
18. FEB
2011
Avstrijski predsednik Heinz Fischer je prof. dr. Ota Lutharja, direktorja ZRC SAZU-ja ter profesorja Univerze v Novi Gorici, odlikoval z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost.
16. FEB
2011
V ponedeljek, 7. februarja 2011, je rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, na sedežu Univerze v Oldenburgu (Nemčija) svečano podpisal pogodbo o sodelovanju Univerze v Novi Gorici pri mednarodnem študijskem programu druge stopnje »Evropski študijski program migracij in medkulturnih odnosov« (ang. European Master in Migration and Intercultural Relations - EMMIR).
5. JAN
2011
Diplomantki Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici Urška Djukić in Polona Zupan (Pila Rusjan) ter absolvent Miha Šubic so se prebili med nominirance za nagrado Essl.