Vstopna stran novice

18. MAR
2015
V ponedeljek, 16. marca 2015, so člani Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) za predsednico sveta izvolili doc. dr. Suzano Žižek, sodelavko Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.
17. MAR
2015
Dr. Iva Mrak, ki je svoj študij uspešno končala na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, je nedavno prejela nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo na področju inovativnih metod in instrumentov za spodbujanje prilagodljivih, kreativnih in trajnostnih mest.
16. MAR
2015
V mesecu februarju je prof. dr. Stojan Plesničar, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, dopolnil 90 let.
13. MAR
2015
V četrtek, 12. marca 2015 so v Novi Gorici na zaključni prireditvi akcije "Gospodarstvenik Primorske za leto 2014", pod okriljem primorskih medijskih hiš Radio Koper in Primorske novice ter v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici in Univerzo na Primorskem, podelili nagrado "Primorski um".
12. MAR
2015
V soboto, 7. marca 2015, so trije sodelavci Univerze v Novi Gorici po sklepu Senata Evropske akademije znanosti in umetnosti in na priporočilo pristojne Nominacijske komisije postali člani Evropske akademije znanosti in umetnosti.
27. FEB
2015
Fakulteta za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici 2. marca 2015 v Ajdovščini gosti slovenski del tekmovanja iz znanja astronomije Sanktpeterburške šole astronomije, ki poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA).
25. FEB
2015
V sredo, 25. februarja 2015, sta prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in dr. Elisabetta Kovic, ravnateljica Humanističnega in znanstvenega liceja »S. Gregorčič in klasičnega liceja »P. Trubar« (Slovenski licejski pol v Gorici) podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju.
13. FEB
2015
Pri svetovni založbi Springer je v seriji “Studies in Fuzziness and Soft Computing” izšla znanstvena monografija “Fuzzy Algebraic Hyperstructures: An Introduction” (Mehke algebraične hiperstrukture), ki sta jo napisala doc. dr. Irina Cristea, sodelavka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici in njen soavtor prof. dr. Bijan Davvaz, vodilni svetovni raziskovalec na področju, ki ga obravnava objavljeno delo.
10. FEB
2015
V okviru Univerze v Novi Gorici (UNG) od leta 2004 deluje Center za raziskave atmosfere (CRA), kjer se ukvarjamo z raziskavami lastnosti atmosfere, med drugim v zadnjem letu in pol tudi s študijo pojava burje.
26. JAN
2015
Pregled desetih najodmevnejših člankov, ki so jih sodelavci Univerze v Novi Gorici objavili v revijah z največjim faktorjem vpliva.