Zaposlitve

21. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju. Rok za prijavo: do zapolnitve mesta.
15. SEP
2021
Asistent z doktoratom s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
15. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta ali izrednega profesorja ali rednega profesorja s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
14. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fototermične spektroskopije ter instrumentacije. Rok za prijavo do: 10. 10. 2021
10. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Rok za prijavo: do 30. 9. 2021
2. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije/fizike trdnega stanja. Rok za prijavo: 16. 9. 2021
26. AVG
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: do 5. 10. 2021
22. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo do: 5. 9. 2021
22. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike. Rok za prijavo do: 5. 9. 2021
14. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike. Rok za prijavo do: 6. 8. 2021