Zaposlitve

1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov. Rok za prijavo: 15. 7. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
22. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto računovodje. Rok za prijavo: 21. 7. 2020.
17. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev podoktorskega sodelavca na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije. Rok za prijavo: 8. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb. Rok za prijave: 31. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretične biofizike. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije. Rok za prijavo: 31. 7. 2020