Zaposlitve

1. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskega sodelavca na področju fizike trdne snovi in biofizike. Rok za prijavo: 31. 12. 2020
25. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemijske tehnologije. Rok za prijavo: do 5. 1. 2021
25. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije. Rok za prijavo: do 5. 1. 2021
18. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju. Rok za prijavo: 31. 1. 2021
18. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb. Rok za prijave: 9. 12. 2020
12. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalne pragmatike in večjezičnosti. Rok za prijavo: 2. 11. 2020
6. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu stokovnega sodelavca na področju časovno odvisne spektroskopije. Rok za prijavo: 15. 10. 2020
1. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja atmosferske fizike/kemije. Rok za prijavo: 15. 10. 2020
17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podokrorskega sodelavca ali docenta na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi. Rok za prijavo: do 7. 10. 2020
17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja biotehnologije, molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti. Rok za prijavo: 7. 10. 2020