Zaposlitve

23. NOV
2021
Univerza v Novi Gorici razpisuje dve delovni mesti podoktorskega sodelavca s področja fizike trdne snovi. Rok za prijavo do: 31. 1. 2022
15. NOV
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fototermične spektroskopije ter instrumentacije. Rok za prijavo do: 10. 12. 2021
3. NOV
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju. Rok za prijavo: do zapolnitve mesta.
3. NOV
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Poslovno-tehniške fakultete. Rok za prijavo: do 12. 1. 2022 oziroma do zapolnitve mesta.
20. OKT
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja kemije. Rok za prijavo do: 2. 11. 2021
4. OKT
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalnega jezikoslovja in večjezičnosti. Rok za prijavo do: 25. 10. 2021
4. OKT
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti. Rok za prijavo do: 25. 10. 2021
15. SEP
2021
Asistent z doktoratom s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
15. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta ali izrednega profesorja ali rednega profesorja s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
10. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Rok za prijavo: do 30. 9. 2021