Zaposlitve

17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podokrorskega sodelavca ali docenta na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi. Rok za prijavo: do 7. 10. 2020
17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja biotehnologije, molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti. Rok za prijavo: 7. 10. 2020
7. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju. Rok za prijavo: 30. 11. 2020
7. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov. Rok za priojavo: 28. 9. 2020
23. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: 14. 8. 2020
23. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
16. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto koordinatorja mobilnosti. Rok za prijavo: 20. 8. 2020
15. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
14. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici ponuja sodelovanje zunanjemu strokovnemu svetovalcu na področju pedagogike. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov. Rok za prijavo: 15. 7. 2020