Zaposlitve 2010

8. NOV
2010
Univerza v Novi Gorici razpisuje dve prosti delovni mesti: TAJNICA (m/ž) Rok prijave: do 20.11.2010
3. AVG
2010
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja vodstvena delovna mesta: Dekan /Dekanja (m/ž) Vodja (m/ž) Rok prijave: 25.8.2010
20. JUL
2010
Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto: REKTOR (m/ž) Rok prijave: 16.8.2010
25. MAJ
2010
ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področij: MATEMATIKA MANAGEMENT TEHNOLOGIJ Rok prijave: do vključno 14.6.2010
25. MAJ
2010
ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž) Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: 1.02 FIZIKA - dve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon) 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše) 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO - eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler) Rok prijave: do vključno 14.6.2010
10. MAJ
2010
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž) Rok prijave: do 15.5.2010
19. JAN
2010
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli z usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: > 1.02 FIZIKA - dve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon) > 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše) > 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler) > 6.07 LITERARNE VEDE – dve mesti (mentorici: doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj, doc. dr. Katja Mihurko Poniž) Rok prijave: do vključno 12.2.2010

Arhiv po letih