Zaposlitve 2011

12. DEC
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž) Rok prijave: 30.12.2011</p
17. NOV
2011
The University of Nova Gorica (Slovenia) – Laboratory for Environmental Research is seeking an experienced researcher in photo(electro)chemical and photocatalytic engineering.
17. NOV
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja PODATKOVNO RUDARJENJE (m/ž) Rok prijave: 06.12.2011</p
14. NOV
2011
Fundacija Edvard Rusjan objavlja naslednje delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN Rok prijave: 01.12.2011</p
9. NOV
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž) Rok prijave: 20.11.2011</p
7. NOV
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: TAJNICA (m/ž) Rok prijave: do 20.11.2011
14. OKT
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ASISTENT s področja VODARSTVA ali GEOLOGIJE (m/ž) Rok prijave: 04.11.2011</p
14. OKT
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ASISTENT s področja OKOLJA (m/ž) Rok prijave: 27.10.2011</p
13. OKT
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TRANSMISIJSKA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA(m/ž) Rok prijave: 01.11.2011</p
13. OKT
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž) Rok prijave: 01.11.2011</p
13. OKT
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNA FIZIKA IN KEMIJA MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž) Rok prijave: 01.11.2011</p
28. SEP
2011
Fundacija Edvard Rusjan objavlja naslednje delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN Rok prijave: 14.10.2011</p
28. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Visoke šole za umetnost Rok prijave: 14.10.2011</p
28. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja BIOMEDICINA (m/ž) Rok prijave: 14.10.2011</p
28. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje dve prosti delovni mesti: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja LITERARNE VEDE in ZNANSTVENI SODELAVEC s področja KULTURNA ZGODOVINA (m/ž) Rok prijave: 14.10.2011</p
12. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto: KNJIŽNIČAR / KNJIŽNIČARKA (m/ž) Rok prijave: 23.9.2011</p
8. SEP
2011
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Fakultete za humanistiko Rok prijave: 20.9.2011</p
18. JUL
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATEMATIKA (m/ž) Rok prijave: 23.8.2011</p
14. JUL
2011
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: DEKAN/DEKANJA (m/ž) Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Rok prijave: 31.7.2011</p
13. JUN
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja KEMIJE (m/ž) Rok prijave: do vključno 30.6.2011
3. JUN
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: OSKRBNIK/CA VINOGRADNIŠKEGA POSESTVA (m/ž) Rok prijave: do vključno 13.6.2011
4. MAJ
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja BIOLOGIJA (m/ž) Rok prijave: do vključno 20. 5. 2011
5. APR
2011
ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž) Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2011 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih: 1.02 FIZIKA - tri mesta (mentorji:prof. dr. Gvido Bratina, prof. dr. Martin O`Loughlin, prof. dr. Samo Stanič) 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko) 2.04 MATERIALI - dve mesti (mentorja: prof. dr. Matjaž Valant, prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar) 3.03 NEVROBIOLOGIJA - eno mesto (mentor: doc. dr. Elsa Fabbretti) Rok prijave: do vključno 30.4.2011
16. FEB
2011
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja MATERIALI (m/ž) Rok prijave: do vključno 7.3.2011

Arhiv po letih