Zaposlitve 2014

15. DEC
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja živilske tehnologije. Rok za prijavo: do 31. 12. 2014
28. OKT
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta za področje vinarstva. Rok za prijavo: do 20. 11. 2014
1. SEP
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s s področja izvedbe postprodukcije študentskih del, razstavne dejavnosti in tehnične podpore pri izvedbi izobraževanja s področja digitalne umetnosti. Rok za prijavo: do 20. 9. 2014
21. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za kognitivne znanosti jezika. Rok za prijavo: 20. 8. 2014
21. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Raziskovalnega centra za humanistiko. Rok za prijavo: do 20. 8. 2014
14. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici išče primernega strokovnjaka s področja ekonomike in organizacije podjetja. Rok za prijavo: do 29. 8. 2014
14. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta ali profesorja s področja matematike. Rok za prijavo: do 29. 8. 2014
14. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije. Rok za prijavo: do 29. 8. 2014
4. JUL
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto višjega strokovnega sodelavca s področja tehnike konservatorstva stavbne dediščine. Rok za prijavo do 19. 7. 2014
27. JUN
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja pump-probe spektroskopije. Rok za prijavo: do 15.7.2014
16. JUN
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za raziskave vina. Rok za prijavo: do 30. 6. 2014
12. JUN
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja računalniške mehanike. Rok za prijavo: do 4. 7. 2014
11. JUN
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: 4.7. 2014
3. JUN
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca ali znanstvenega sodelavca s področja analizne kemije ali kemije okolja. Rok za prijavo: delovno mesto je zapolnjeno.
22. MAJ
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije. Rok prijave: do 20. 6. 2014
19. MAJ
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto tajnice. Rok prijave: 30. 5. 2014
19. MAJ
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja Konservatorstva arhitekturne dediščine. Rok prijave: do 6. 6. 2014
24. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja eksperimentalnega jezikoslovja-večjezičnost. Rok za prijavo: do 15. 5. 2014
17. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto rektorja. Rok za prijavo: do 21. 5. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta ali podoktorskega sodelavca s področja računalniške mehanike. Rok za prijavo: do 21. 4. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - doktorskega študenta s področja računalniške mikrofluidike. Rok za prijavo: do 21. 4. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Raziskovalnega centra za humanistiko. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za večfazne procese. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev. Rok za prijavo: do 20.4.2014
1. APR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za fiziko organskih snovi. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014
31. MAR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za podiplomski študij. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014
31. MAR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Poslovno-tehniške fakultete. Rok za prijavo: do 20. 4. 2014.
31. MAR
2014
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2014 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na raziskovalnih področjih. Razpis je odprt do zapolnitve mest.
20. MAR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področja TRANSPORNIH MERITEV V ORGANSKIH MONOKRISTALIH Rok za prijavo do 30. aprila 2014.
20. MAR
2014
Univerza v Novi Gorici, Center za raziskave atmosfere objavlja naslednje delovno mesto: DOCENT ali IZREDNI PROFESOR Rok za prijavo: 7. april 2014
20. MAR
2014
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM ali DOCENT v Centru za raziskave atmosfere Rok za prijavo: 7. april 2014
22. JAN
2014
Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici v sklopu izvajanja izobraževanj v svojih programih in prav tako pri izvedbi različnih projektov, izvaja tudi produkcijo na področja videa, filma, animiranega filma, fotografij, novih medijev in različnih instalacij. Rok za prijavo do 31. 1. 2014

Arhiv po letih