Zaposlitve 2020

23. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca na področju biokemije in strukturne biologije. Rok za prijavo: 12. 1. 2021
23. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: do 31. 1. 2021
17. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: do 10. 2. 2021
17. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 10. 2. 2021
17. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja okoljskih ved. Rok za prijavo: 1. 1. 2021
10. DEC
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Raziskovalnega centra za humanistiko. Rok za prijavo: 31. 12. 2020
25. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemijske tehnologije. Rok za prijavo: do 5. 1. 2021
25. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije. Rok za prijavo: do 5. 1. 2021
18. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju. Rok za prijavo: 31. 1. 2021
18. NOV
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb. Rok za prijave: 9. 12. 2020
12. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalne pragmatike in večjezičnosti. Rok za prijavo: 2. 11. 2020
6. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu stokovnega sodelavca na področju časovno odvisne spektroskopije. Rok za prijavo: 15. 10. 2020
1. OKT
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja atmosferske fizike/kemije. Rok za prijavo: 15. 10. 2020
17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podokrorskega sodelavca ali docenta na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi. Rok za prijavo: do 7. 10. 2020
17. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja biotehnologije, molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti. Rok za prijavo: 7. 10. 2020
7. SEP
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov. Rok za priojavo: 28. 9. 2020
23. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: 14. 8. 2020
23. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
16. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto koordinatorja mobilnosti. Rok za prijavo: 20. 8. 2020
15. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
14. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici ponuja sodelovanje zunanjemu strokovnemu svetovalcu na področju pedagogike. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov. Rok za prijavo: 15. 7. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
1. JUL
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: 17. 8. 2020
22. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto računovodje. Rok za prijavo: 21. 7. 2020.
17. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev podoktorskega sodelavca na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije. Rok za prijavo: 8. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretične biofizike. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja. Rok za prijavo: 31. 7. 2020
10. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije. Rok za prijavo: 31. 8. 2020
9. JUN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorski sodelavec na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur. Rok za prijavo do 10. 8. 2020
18. MAJ
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskih sodelavcev na področju kemije materialov. Rok za prijavo: 7. 6. 2020
18. MAJ
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja mikrobiologije. Rok za prijavo: do 15. 6. 2020
20. APR
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto tajnice. Rok za prijavo: do 10. 5. 2020
13. MAR
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca na področju kemijske analize grozdja, mošta in vina. Rok za prijavo: do 31. 3. 2020
5. FEB
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca s področja digitalnih umetnosti in praks - film, animacija, fotografija, novi mediji, sodobne umetniške prakse. Rok za prijavo do: 26. 2. 2020
5. FEB
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za kvantno optiko. Rok za prijavo: do 26. 2. 2020
5. FEB
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Akademije umetnosti. Rok za prijavo: do 26. 2. 2020
23. JAN
2020
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovni mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike. Rok za prijavo: do 24. 2. 2020

Arhiv po letih