Zaposlitve 2021

21. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju. Rok za prijavo: do zapolnitve mesta.
15. SEP
2021
Asistent z doktoratom s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
15. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta ali izrednega profesorja ali rednega profesorja s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo do: 1. 10. 2021
14. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fototermične spektroskopije ter instrumentacije. Rok za prijavo do: 10. 10. 2021
10. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Rok za prijavo: do 30. 9. 2021
2. SEP
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije/fizike trdnega stanja. Rok za prijavo: 16. 9. 2021
26. AVG
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja. Rok za prijavo: do 5. 10. 2021
22. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo do: 5. 9. 2021
22. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike. Rok za prijavo do: 5. 9. 2021
14. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike. Rok za prijavo do: 6. 8. 2021
8. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskiega sodelavca ali docenta s področja biokompozitnih materialov. Rok za prijavo do: 28. 7. 2021
1. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto tajnice. Rok za prijavo do: 16. 7. 2021
1. JUL
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalnega jezikoslovja / psiholingvistike / nevrolingvistike. Rok za prijavo do: 20. 7. 2021
30. JUN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalne pragmatike in večjezičnosti. Rok za prijavo do: 20. 7. 2021
30. JUN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko. Rok za prijavo do: 16. 7. 2021, oziroma do zapolnitve mesta.
14. JUN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja tri prosta delovna mesta asistentov mladih raziskovalcev s področij astrofizike in okoljskih znanosti. Rok za prijavo do: 31. 7. 2021
10. JUN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja literarnih ved. Rok za prijavo do. 8. 7. 2021
10. JUN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja literarnih ved. Rok za prijavo do: 8. 7. 2021
20. MAJ
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za raziskave materialov. Rok za prijavo do: 18. 6. 2021
11. MAJ
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistent z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: do 22. 6. 2021
17. FEB
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: do 16. 3. 2021
17. FEB
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja kulturne zgodovine. Rok za prijavo: do 16. 3. 2021
3. FEB
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva. Rok za prijavo: do 10. 3. 2021
2. FEB
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemija – enološka kemija. Rok za prijavo: do 15. 2. 2021
28. JAN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike. Rok za prijavo: do 28. 2. 2021
27. JAN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskega sodelavca na področju ultra-hitre spektroskopije. Rok za prijavo: do 26. 2. 2021
27. JAN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto gospodarja objektov. Rok za prijavo: do 19. 2. 2021
4. JAN
2021
Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskega sodelavca na področju fizike trdne snovi in biofizike. Rok za prijavo: 31. 1. 2021

Arhiv po letih