Kadrovska struktura

Univerza v Novi Gorici je decembra 2018 zaposlovala 141 sodelavcev (113 redno in 28 dopolnilno). Od tega je 86 doktorjev znanosti, 12 sodelavcev s statusom mladega raziskovalca, 17 sodelavcev z visoko izobrazbo ali magisterijem, 20 administrativnih sodelavcev, 3 knjižničarke, 1 vzdrževalec, 2 delavki v fotokopirnici.
35 sodelavcev je tujcev.

Poleg tega s Univerzo v Novi Gorici sodeluje še več kot 200 pridruženih profesorjev s tujih in domačih univerz.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Redno zaposleni 93 113 114 124 137 130 147 121 117 115 113
Dopolnilno zaposleni 51 57 67 49 42 42 37 33 29 31 28