Kadrovska struktura

Univerza v Novi Gorici je decembra 2017 zaposlovala 146 sodelavcev (115 redno in 31 dopolnilno). Od tega je 85 doktorjev znanosti, 19 sodelavcev s statusom mladega raziskovalca, 16 sodelavcev z visoko izobrazbo ali magisterijem, 20 administrativnih sodelavcev, 3 knjižničarke, 1 vzdrževalec, 2 delavki v fotokopirnici.
35 sodelavcev je tujcev.

Poleg tega s Univerzo v Novi Gorici sodeluje še več kot 200 pridruženih profesorjev s tujih in domačih univerz.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Redno zaposleni 66 89 93 113 114 124 137 130 147 121 117 115
Dopolnilno zaposleni 16 22 51 57 67 49 42 42 37 33 29 31