Pomembne pozicije sodelavcev in študentov

Prof. dr. Tanja Pipan

Slovenska predstavnica v Strateški delovni skupini ESFRI za področje okolja (ENV SWG), 2015-
(Sodelavka na Fakulteti za znanosti o okolju)

Prof. dr. Andrej Kranjc

Član Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
Podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2014-
(član Senata Univerze v Novi Gorici in zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici)

Prof. dr. Tadej Bajd

Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2014-
Član Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
(član Senata Univerze v Novi Gorici)

Prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj

Članica Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
(sodelavka na Fakulteti za humanistiko)

Doc. dr. Suzana Žižek

Predsednica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja na Ministrstvu za okolje in prostor, 2015-
(sodelavka na Fakulteti za znanosti o okolju)

Prof. dr. Giorgio Gianighian

Podpredsednik Mednarodnega centra za zaščito arhitekurne dediščine (ang. International Research Center for Architectural Heritage Conservation), 2013-
(sodelavec na Fakulteti za podiplomski študij)

Doc. dr. Kaja Širok

Direktorica Muzeja za novejšo zgodovino, 2011-
(sodelavka na Fakulteti za podiplomski študij)

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v obdobju od leta 2009 do leta 2010
(sodelavec na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za znanosti o okolju)

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu v obdobju od leta 2008 do leta 2012
(1997 – 2008, predstojnik Univerze v Novi Gorici, član Sveta Univerze v Novi Gorici in prejemnik Zlate plakete Univerze v Novi Gorici)

Doc. dr. Klemen Bergant

Direktor Urada za meteorologijo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, 2006-
Stalni predstavnik Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji, 2007-
Predsednik Evropske mreže državnih meteroloških služb (EUMETNET), 2013 – 2015
(sodelavec na Fakulteti za znanosti o okolju, Fakulteti za narovoslovje, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo, Fakulteti za podiplomski študij ter Centru za raziskave atmosfere)