Pomembne pozicije sodelavcev

Prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj

Članica Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
(sodelavka na Fakulteti za humanistiko)

Prof. dr. Tadej Bajd

Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2014-
Član Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
(član Senata Univerze v Novi Gorici)

Doc. dr. Klemen Bergant

Direktor Urada za meteorologijo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, 2006-
Stalni predstavnik Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji, 2007-
Predsednik Evropske mreže državnih meteroloških služb (EUMETNET), 2013 – 2015
(sodelavec na Fakulteti za znanosti o okolju, Fakulteti za narovoslovje, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo, Fakulteti za podiplomski študij ter Centru za raziskave atmosfere)

Prof. dr. Giorgio Gianighian

Podpredsednik Mednarodnega centra za zaščito arhitekurne dediščine (ang. International Research Center for Architectural Heritage Conservation), 2013-
(sodelavec na Fakulteti za podiplomski študij)

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v obdobju od leta 2009 do leta 2010
(sodelavec na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za znanosti o okolju)

Prof. dr. Andrej Kranjc

Član Evropske akademije znanosti in umetnosti, 2015-
Podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2014-
(član Senata Univerze v Novi Gorici in zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici)

Prof. dr. Tanja Pipan

Slovenska predstavnica v Strateški delovni skupini ESFRI za področje okolja (ENV SWG), 2015-
(sodelavka na Fakulteti za znanosti o okolju)

Doc. dr. Kaja Širok

Direktorica Muzeja za novejšo zgodovino, 2011-
(sodelavka na Fakulteti za podiplomski študij)

Prof. dr. Danilo Zavrtanik

Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, 2008-
Član upravnega odbora Univerze v Luksembrugu, 2009-
Član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2010-
Član finančnega odbora Mednarodne kolaboracije Pierre Auger, 2011-
Podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije, 2016-
Član sveta Evropske organizacija za jedrske raziskave (CERN), 2017-
(rektor Univerze v Novi Gorici)

Akad. prof. dr. Boštjan Žekš

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu v obdobju od leta 2008 do leta 2012
(1997 – 2008 predstojnik Univerze v Novi Gorici, član sveta Univerze v Novi Gorici in prejemnik zlate plakete Univerze v Novi Gorici)