Priznanja zaposlenih in študentov

Zaposleni

Prof. dr. Gvido Bratina
Preglova nagrada, Junij 2018

Prof. dr. Kozma Ahačič
Jabolko navdiha, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, 2017

Prof. dr. Kozma Ahačič
Zlati znak ZRC SAZU, 2017

Prof. dr. Božidar Šarler
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke pri razvoju in uporabi brezmrežnih numeričnih metod, 2016, državna nagrada

Prof. dr. Franc Marušič
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju jezikoslovja, 2016, državna nagrada

Prof. dr. Gregor Cevc
Priznanje Ambasador znanosti RS, 2016, državna nagrada

Prof. dr. Tanja Pipan
Zlati znak ZRC SAZU, 2016

Prof. dr. Stane Granda
Naziv zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, 2016

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, 2015, državna nagrada

Prof. dr. Andreja Gomboc
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, 2015, državna nagrada

Prof. dr. Samo Stanič
Primorski um 2014, priznanje za vrhunsko raziskovalno delo na področju raziskav atmosfere ter fizike in astrofizike osnovnih delcev.

Dr. Melita Sternad Lemut
Priznanje “Prometej znanosti” za odličnost v komuniciranju znanosti, 2014, nagrada Slovenske znanstvene fundacije

Dr. Rok Prebil
Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo, 2014

Prof. dr. Givanni De Ninno
Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke, 2014, državna nagrada

Dr. Klemen Lisjak
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti, 2014, državna nagrada

Doc. dr. Ana Toroš
Nagrada Občine Brda, junij 2014

Prof. dr. Matjaž Valant
Primorski um 2013, priznanje za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Priznanje “Prometej znanosti” za odličnost v komuniciranju znanosti, 2013, nagrada Slovenske znanstvene fundacije

Prof. dr. Tanja Dominko
Priznanje Ambasador znanosti RS, 2013, državna nagrada

Prof. dr. Nada Lavrač
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2013, državna nagrada

Prof. dr. Mladen Franko
Primorski um 2012, priznanje za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso na področju razvoja novih metod kemijske analize in njihove uporabe v raziskavah okolja

Prof. dr. Matjaž Valant
Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke, 2012, državna nagrada

Prof. dr. Jure Piškur
Priznanje Ambasador znanosti RS, 2012, državna nagrada

Prof. dr. Polonca Trebše
Primorski um 2011, priznanje za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso na področju pretvorb in učinkov pesticidov na okolje

Doc. dr. Elsa Fabbretti in dr. Peter Purg
Priznanje “Prometej znanosti” za odličnost v komuniciranju znanosti, 2011, nagrada Slovenske znanstvene fundacije

Prof. dr. Jure Piškur
Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo, november 2011

Dr. Ana Toroš
Nagrada za znanstvenoraziskovalno delo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, julij 2011

Dr. Robert Vertnik
Nagrada Evropskega komiteja za računske metode v uporabnih znanostih – ECCOMAS v letu 2010, maj 2011

Prof. dr. Iztok Arčon
Primorski um 2010, priznanje za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso na področju analiz atomske in molekularne strukture materialov s sinhrotronskimi merilnimi tehnikami

Prof. dr. Oto Luthar
Avstrijski predsednik Heinz Fischer je odlikoval prof. dr. Ota Lutharja z avtrijskim častim križem za znanost in umetnost, februar 2011

Prof. dr. Gvido Bratina
Primorski um 2009, priznanje za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso na področju organskih polprevodnikov

Doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2009, državna nagrada

Doc. dr. Gregor Veble
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti, 2009, državna nagrada

Dr. Malgorzata Piecha
Krkina nagrada, Oktober 2009

Mojca Arsenijević
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008, Oktober 2009

Doc. dr. Maja Bračič Lotrič
Nagrada za najboljši članek na konferenci.
Mednarodna konferenca o računalniških sistemih in tehnologijah CompSysTech’ 09, Ruse, Bolgarija, Junij 2009

Mag. Ana Toroš
Nagrada za pesem z naslovom “Iskalci križišč”
Mednarodni pesniški natečaj “Premio internazionale di Poesia Castello di Duino”, April 2009

Doc. dr. Gregor Veble
Primorski um 2008, priznanje za uvajanje vrhunskega znanja v prakso na Primorskem

Gregor Kosec in Prof. dr. Božidar Šarler
Nagrada “Emerald Literati Network Award of Excellence 2009”. Nagrado sta prejela za avtorstvo znanstvenega članka z naslovom “Rešitev toplotno – tekočinskih problemov na podlagi kolokacije in lokalne korekcije tlaka”, ki je bil v lanskem letu objavljen v Mednarodni revija za numerične metode pri toku toplote in tekočin.
Emerald – vodilna svetovna založba za management in tehniko, 2009

Prof. dr. Polonca Trebše
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2008, državna nagrada

Dr. Urh Černigoj
Zlati znak Jožefa Stefana, 2008
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia

Dr. Urška Lavrenčič Štangar
Primorski um 2007, priznanje za uvajanje vrhunskega znanja v prakso na Primorskem

Dr. Urška Lavrenčič Štangar
Priznanje “Prometej znanosti” za odličnost v komuniciranju znanosti, 2007, nagrada Slovenske znanstvene fundacije

Mag. Agnieszka Zuzanna Lorbiecka
Nagrada za najboljše predstavljen plakat.
Konferenca “10 th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering”, Šibenik , Hrvaška, September 2007

Dr. Božidar Šarler
Primorski um 2006, priznanje za uvajanje vrhunskega znanja v prakso na Primorskem

Dr. Urška Lavrenčič Štangar
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2006, državna nagrada

Dr. Iztok Arčon
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2006, državna nagrada

Dr. Božidar Šarler
Puhovo priznanje za dosežke na področju razvojne dejavnosti, 2006, državna nagrada

Dr. Danilo Zavrtanik
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je odlikoval prof.dr. Danila Zavrtanika z državnim odlikovanjem “Red za zasluge”, december 2005

Dr. Polonca Trebše
Nagrada za najboljšo predstavitev na konferenci “The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry”, Beograd, Srbija in Črna gora, 2005

Dr. Mladen Franko
Zoisovo priznanje za znanstveno-raziskovalno delo, 2005, državna nagrada

Dr. Danilo Zavrtanik
Nagrada Mestne občine Nova Gorica, 2005

Dr. Danilo Zavrtanik in dr. Marko Mikuž iz Instituta J. Stefan, Ljubljana
Zoisova nagrada za znanstveno-raziskovalno delo, 2004, državna nagrada
Obrazložitev

Dr. Božidar Šarler
Nagrada za najboljši prispevek na konferenci “Joint Workgroup Meeting COST-526 Automatic Process Optimization in Materials Technology”, Budapest, Hungary, 2002

Dr. Aleksandar Jurišič
Merten M. Hasse Prize for 1999
Mathematical Association of America

Dr. Danilo Zavrtanik
Ambasador Republike Slovenije v znanosti, 1997, državna nagrada
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Dr. Iztok Arčon
Zlati znak Jožefa Stefana, 1996
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia

Zunanji sodelavci

Prof. dr. Gregor Mali
Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov, 2017, državna nagrada

Doc. mag. Janez Burger
Osem vesen v različnih kategorijah, med njimi tudi vesna za najboljši igrani celovečerec, Festival slovenskega filma, September 2016

Dušan Kastelic
Nagrada vesna za najboljši kratki film, Festival slovenskega filma, September 2017

Prof. dr. Gregor Mali
Preglova nagrada, Junij 2017

Prof. Rajko Grlić
Nagrada vesna za najboljši koprodukcijski film, Festival slovenskega filma, September 2016

Prof. Rajko Grlić
Nagrada Grand Prix Amerike za najboljši film, September 2016

Prof. dr. Urška Vrhovšek
Priznanje Ambasador znanosti RS, 2014, državna nagrada

Prof. Paola Eugenia Falini
Nagrada Japonskega arhitekturnega inštituta, Maj 2014

Doc. dr. Kaja Širok
Častni naziv Viteza reda italijanske zvezde, Maj 2014

Prof. dr. Siraj-ul-Islam
V letu 2013 izbran med 63 najboljših univerzitetnih profesorjev v Pakistanu.
Pakistan, Avgust 2013

Rajko Grlić
Nagrada za najboljši film »Naj ostane med nami«.
Mednarodni filmski festival »GSIFF New York 2010«, New York, Oktober 2010

Podiplomski študentje

Maruša Mugerli Lavrenčič
Priznanje Lirikonov zlát , Maj 2018

Sandra Jovanovska
Prva nagrada za študentski film, Festival of European Film Cinedays v Skopju, November 2016

Urška Djukić
Nagrada vesna za najboljši kratki film, Festival slovenskega filma, September 2016

Dunja Danial
Nagrada za najboljši glasbeni dokumentarni film, Grossmannov festival, Julij 2016

Valerija Zabret
Nagrada vesna in Restart za najboljši študijski film, Festival slovenskega filma, September 2015

Lea Manfreda
Nagrada Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov (TM TVP), April 2015

Dr. Iva Mrak
Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo na področju inovativnih metod in instrumentov za spodbujanje prilagodljivih, kreativnih in trajnostnih mest, Februar 2015

Dr. Mojca Stubelj Ars
Nagrade Alpske konvencije, September 2014

Mag. Manisha Chhikara
Nagrada za najboljši poster na delavnici.
Mednarodna šola o materialih za solčno energijo – SOLMAT 2014, Vipava, Slovenija, Junij 2014

Tina Jerman
Štipendija programa »Za ženske v znanosti«, Januar 2013

Valentin Koblar
Trimova raziskovalna nagrada 2011, Junij 2011

Drago Papler
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008, Oktober 2009

Andrej Ovca
Nagrada za najboljši znanstveni prispevek na konferenci.
15. “Seminar mladih raziskovalcev s področja analizne kemije – YISAC 2009”, Gradec, Avstrija, Junij 2009

Drago Papler
Trimova raziskovalna nagrada 2009, Maj 2009

Dr. Miha Založnik
Zlati znak Jožefa Stefana, 2009
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia

mag. Malgorzata Piecha
Nagrada za najboljšo ustno predstavitev na konferenci.
Konferenca “9th European Meeting on Environmental Chemistry – EMEC 9”, Girona, Španija, December 2008

Andraž Petrović
Nagrada za najboljši znanstveni prispevek mladega raziskovalca. V svojem prispevku je Andraž Petrović obdelal problematiko morfologije in elektronskih lastnosti tankih slojev organskih polprevodnikov in njihov vpliv na delovanje organskih tankoslojnih tranzistorjev.
Konferenca “European Materials Research Society 2008 Spring Meeting”, Strasbourg, Francija, Maj 2008

Miha Založnik
Nagrada za najboljši prispevek mladega raziskovalca s področja kovinskih materialov za delo: “Simulacija makroizcejanja pri polkontinuirnem ulivanju binarnih aluminijevih zlitin”
11. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija, Oktober 2003

Miran Kovač
Nagrada za diplomsko delo, Ljubljana, Oktober 2002
Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenia

Robert Hudej
Zlato priznanje na XXXV. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije
za mentorstvo raziskovalne naloge “Vpliv monomolekularne plasti oksida na stiku med indijem in PTCDA ter PTCDA in srebrom na lastnosti Schottkyjeve diode”.

Janez Perko
“Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo”, 1999
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Barbara Vokal
SIMSUG accolade prize at the International Conference on Stable Isotope and Isotope Effects at Carry-Le-Rouet, France

Lea Pogačnik
Prva nagrada za prispevek “Determination of Organophosphorus and Carbamate Pesticides in Fruit Juices by a Biosensor with Photothermal detection” na konferenci “5th International Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry”, Bled, 1998
Kemijski institut, Ljubljana, Slovenija

Matjaž Kobal
“Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo”, 1997
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenia

Dodiplomski študentje

Aleksej Jurca
Nagrada glavnega mesta Ljubljana, maj 2018

Aleksej Jurca
Jabolko navdiha, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, December 2017

Aleksej Jurca
1. mesto na 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, Tajska, November 2017

Vanesa Klinec
2. mesto in srebrna medalja, Evropsko tekmovanje Mladih vinskih strokovnjakov v Parizu, Marec 2017

Ester Ivakič
Posebna omemba za študijski film, Festival slovenskega filma, September 2016

Ivana Kacafura
Nagrada za najboljši energetski koncept, April 2015

Tina Kocjan
Bronasto Nahtigalovo priznanje, September 2014

Jan Krivec
3. nagrada za diplomsko delo s področja računalništva in informatike na konferenci “Dnevi slovenske informatike 2014”, April 2014

Matej Boltar
Nagrada Društva vzdrževalcev Slovenije za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, Oktober 2013

Petra Kavčič
Priznanje Slavističnega društva Slovenije za diplomsko delo, Oktober 2012

Edina Talić
Nagrada SID banke za diplomsko delo, Junij 2011

Peter Bakaršič
1. mesto v kategoriji Grape growing (vinogradništvo), 3. mesto v kategoriji Wine making (vinarstvo), 1. mesto v kategoriji Wine tasting (degustacija) in EUROPEA CHAMPION (evropski prvak)
3. evropsko tekmovanje v znanju vinogradništva in vinarstva (THIRD EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP), Santo Tirso, Portugalska, Marec 2008.

Marko Benčina
5. mesto v kategoriji Grape growing (vinogradništvo), 5. mesto v kategoriji Wine making (vinarstvo)
3. evropsko tekmovanje v znanju vinogradništva in vinarstva (THIRD EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP), Santo Tirso, Portugalska, Marec 2008.

Peter Bakaršič in Marko Benčina
2. mesto v ekipnem tekmovanju
3. evropsko tekmovanje v znanju vinogradništva in vinarstva (THIRD EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP), Santo Tirso, Portugalska, Marec 2008.

Nika Gregorič in Borut Trbižan
Srebrna plaketa v kategoriji »Najboljši evropski team« in srebrna plaketa za posebno nagrado Španije »Special Award Spain« za poznavanje španske enografije.
2. evropsko tekmovanje v znanju vinogradništva in vinarstva (SECOND EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP), Murcia, Španija, April 2007.