Razpisi

Projektiranje, dobava in vgradnja toplotnih črpalk zrak/voda za Dvorec Lanthieri

Razpisna dokumentacija

Datum zaključka: do vključno 14. 3. 2017 do 12.00 ure

Sprememba razpisne dokumentacije-podaljšanje roka za oddajo ponudbe

Datum zaključka: do vključno 20. 3. 2017 do 12.00 ure