Vodstvo

Rektor

prof. dr. Danilo Zavrtanik

Prorektor za raziskave in umetnost
prof. dr. Gvido Bratina

Prorektor za izobraževanje
prof. dr. Mladen Franko

Senat

Predsednik senata
prof. dr. Danilo Zavrtanik

Člani senata
prof. dr. Iztok Arčon
akad. prof. dr. Tadej Bajd
prof. dr. Samo Stanič
akad. prof. dr. Andrej Kranjc
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Matjaž Valant
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
doc. dr. Ales Vaupotič
prof. Boštjan Potokar
Anika Velišček, predstavnik študentov
Mateja Nikolić, predstavnik študentov

Razpored sej senata v letu 2017
Seje senata

Upravni odbor

Predsednik upravnega odbora
Boris Peric, dott.

Člani upravnega odbora
dr. Gregor Cevc
dr. Boris Kovač
Borut Lavrič, univ.dipl.prav.
dr. Jadran Lenarčič
dr. Dejan Paravan
dr. Verica Trstenjak
dr. Miran Veselič
Klemen Cotič, predstavnik študentov

Seje upravnega odbora

Svet

prof. dr. Alfonso Franciosi, Sincrotrone Trieste, Italija
prof. dr. Werner Hofmann, Univerza v Salzburgu, Avstrija
prof. dr. Giorgio Margaritondo, EPFL, Švica
prof. dr. Soren L. Nielsen, Roskilde University, Danska
prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Univerza v Torinu, Italija
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Seje sveta

Študentski svet

Predsednik
Klemen Cotič, Fakulteta za znanosti o okolju

Podpredsednik
Mateja Nikolć, Akademija umetnosti

Člani
Miha Gunde, Fakulteta za naravoslovje
Mateja Nikolič, Akademija umetnosti
Taja Košir Popović, Akademija umetnosti
Klemen Cotič, Fakulteta za znanosti o okolju
Grega Sraka, Fakulteta za znanosti o okolju
Vanesa Klinec, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Maja Orel, Fakulteta za humanistiko
Armand Zavec, Poslovno-tehniška fakulteta
Tamara Podveršič, Poslovno-tehniška fakulteta

O Študentskem svetu