Vodstvo

Rektor

prof. dr. Danilo Zavrtanik

Prorektor za raziskave in umetnost
prof. dr. Gvido Bratina

Prorektor za izobraževanje
prof. dr. Mladen Franko

Senat

Predsednik senata
prof. dr. Danilo Zavrtanik

Člani senata
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Sandra Gardonio
prof. dr. Andrej Kranjc
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
prof. dr. Mladen Franko
prof. Boštjan Potokar
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Matjaž Valant
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
Katja Belec, predstavnica študentov
Ana Prebil, predstavnica študentov

Razpored sej senata v letu 2021
Seje senata

Upravni odbor

Predsednik upravnega odbora
Borut Lavrič, univ. dipl. prav.

Člani upravnega odbora
doc. dr. Zoran Božič
prof. dr. Jadran Lenarčič
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Miran Veselič
prof. dr. Urška Vrhovšek

Ana Prebil, predstavnica študentov

Seje upravnega odbora

Svet

prof. dr. Werner Hofmann, Univerza v Salzburgu, Avstrija
prof. dr. Giorgio Margaritondo, EPFL, Švica
prof. dr. Claudio Masciovecchio, Sincrotrone Trieste, Italija
prof. dr. Soren L. Nielsen, Roskilde University, Danska
prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Univerza v Torinu, Italija
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Seje sveta

Študentski svet

Predsednik
Ana Prebil, Akademija umetnosti

Člani
Katja Belec, Fakulteta za znanosti o okolju
Nika Glavina, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Aleksandar Kuzmanovski, Poslovno-tehniška fakulteta
Anže Novak, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Anja Polajnar, Fakulteta za podiplomski študij
Ana Prebil, Akademija umetnosti
Matevž Rupnik, Fakulteta za naravoslovje
Matej Stanič, Fakulteta za naravoslovje
Ula Urbas, Fakulteta za znanosti o okolju

O Študentskem svetu