Vodstvo

Rektor

prof. dr. Danilo Zavrtanik

Prorektor za raziskave in umetnost
prof. dr. Gvido Bratina

Prorektor za izobraževanje
prof. dr. Mladen Franko

Senat

Predsednik senata
prof. dr. Danilo Zavrtanik

Člani senata
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
prof. dr. Samo Stanič
akad. prof. dr. Andrej Kranjc
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Matjaž Valant
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
prof. Boštjan Potokar
Anika Velišček, predstavnik študentov
Anja Polajnar, predstavnik študentov

Razpored sej senata v letu 2019
Seje senata

Upravni odbor

Predsednik upravnega odbora
Boris Peric, dott.

Člani upravnega odbora
dr. Gregor Cevc
dr. Boris Kovač
Borut Lavrič, univ.dipl.prav.
dr. Jadran Lenarčič
dr. Dejan Paravan
dr. Verica Trstenjak
dr. Miran Veselič
Anika Velišček, predstavnik študentov

Seje upravnega odbora

Svet

prof. dr. Alfonso Franciosi, Sincrotrone Trieste, Italija
prof. dr. Werner Hofmann, Univerza v Salzburgu, Avstrija
prof. dr. Giorgio Margaritondo, EPFL, Švica
prof. dr. Soren L. Nielsen, Roskilde University, Danska
prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Univerza v Torinu, Italija
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Seje sveta

Študentski svet

Predsednik
Franci Novak, Fakulteta za znanosti o okolju

Člani
Yue Ma, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Franci Novak, Fakulteta za znanosti o okolju
Anja Polajnar, Fakulteta za podiplomski študij
Tereza Valentinčič, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Anika Velišček, Fakulteta za humanistiko
Miha Vogrič, Poslovno-tehniška fakulteta
Armand Zavec, Poslovno-tehniška fakulteta

O Študentskem svetu