Predstavitev dobitnika "Zlate Plakete Politehnike Nova Gorica" gospoda Črtomirja Špacapana

Življenjska pot gospoda Črtomirja Špacapana je tesno povezana z razvojem Nove Gorice in goriškega prostora. Od leta 1990 do 2003 je bil na čelu občinskih struktur občine Nova Gorica, sprva kot predsednik izvršnega sveta občine in nato kot župan Mestne občine Nova Gorica. Kasneje je opravljal delo generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu. Trenutno je direktor Regijske razvojne agencije. Aktiven je tudi kot športni funkcionar, saj je podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, predsednik Atletskega kluba Gorica in član Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Njegovo delo je bilo tesno povezano z nastankom in začetnim razvojem Politehnike Nova Gorica. Da je Politehnika Nova Gorica nastala ravno v Novi Gorici, se lahko zahvalimo njegovi vizionarski odločitvi in nesebični pomoči pri nastajanju te ustanove. Gospod Špacapan se je osebno zavzel, da je nastajajoča ustanova, pred desetimi leti, dobila svoje prostore. V začetnih, najtežjih, letih je skrbel, da je bila Politehnika Nova Gorica deležna tudi primerne finančne pomoči. V vseh svojih javnih nastopih je prikazoval Politehniko Nova Gorica kot največji, če ne zgodovinski dosežek v goriški regiji in s tem večal prepoznavnost/ ugled ustanove v lokalnem in širšem slovenskem prostoru in to v času, ko si je ustanova ugled šele gradila.

Gospod Špacapan je prvih osem let predsedoval Upravnemu odboru Politehnike Nova Gorica. Svojo funkcijo je jemal širše in ne samo nadzorno. S svojim ugledom je pomagal razrešiti marsikateri problem, saj se je zavzel, da je Mestna občina Nova Gorica odkupila stavbo na Vipavski 13 in jo namenila dejavnosti Politehnike Nova Gorica.

Gospod Črtomir Špacapan je sodeloval pri ustanavljanju Fundacije Edvard Rusjan in pri iskanju prvih donatorjev. Pri delu fundacije je še danes aktiven kot predsednik uprave. Gospod Črtomir Špacapan je s svojim delom in ugledom pomembno prispeval k nastanku, razvoju in uveljavitvi Politehnike Nova Gorica.