Selitev Visoke šole za umetnost v Gorico

26. september 2012

V sredo, 26. septembra 2012 sta Univerza v Novi Gorici in Pokrajina Gorica podpisali sporazum o šestletnem najemu prostorov v palači Alvarez v Gorici.

S podpisom pogodbe o najemu novih prostorov je Univerza v Novi Gorici rešila pomemben del trenutne prostorske stiske. Dodatno smo pridobili več kot 1000 m² prostorov, ki bodo namenjeni izvajanju študijskih programov Visoke šole za umetnost. Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici bo tako, po sodelovanju pri oživljanju zgodovinskega Fužinskega gradu (1994 – 2004) in soočenjem z novodobnim omrtvelim podhodom Bežigrajskega dvora v Ljubljani (2004 – 2012), do leta 2009 še kot Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart, nadaljevala interakcijo z bližnjo in daljno okolico v novih prostorih v Gorici, le lučaj od slovenske meje. Nadaljevala bo s širjenjem rab umetnosti v različnih kontekstih in prostorih, od kreativnih industrij prek specifičnih srečevanj z znanostjo in tehnologijami do interdisciplinarnih medijsko-produkcijskih kontekstov, od laboratorija do ulice.

V novih prostorih bo imela Visoka šola za umetnost na voljo velik večnamenski prostor za seminarje, delavnice in projekcije ter predavalnico v pritličju, dve računalniški učilnici, projektni prostor ter prostor za polformalno delo-druženje v prvem nadstropju.

Univerza v Novi Gorici s tem še dodatno utrjuje svojo mednarodno usmeritev in vpetost v mednarodni akademski prostor po kateri je prepoznavna že od ustanovitve leta 1995. Dosedanji Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje, ki že izvajata svoje programe v prostorih stavbe nekdanjega Šolskega doma v Gorici v Križni ulici ter Fakulteti za podiplomski študij, ki izvaja študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine v Benetkah, se je tako pridružila še Visoka šola za umetnost.

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar

Foto: Tina Smrekar