Pridobitev prostorov obnovljenega dvorca Lanthieri v Vipavi

15. februar 2013

Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik in župan Občine Vipava, mag. Ivan Princes sta 15. februarja 2013 podpisala pogodbo o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega dvorca Lanthieri v Vipavi.
Celotna obnova dvorca Lanthieri je znašala 4 milijonov evrov. Leta 2010 je Občina Vipava na državnem razpisu uspela pridobiti 3 milijone evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 1 milijone evrov pa je zagotovila iz lastnih sredstev.
S podpisom pogodbe o 85-letnem najemu je Univerza v Novi Gorici pridobila dodatnih 1900 m² prostorov, ki bodo namenjeni izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti. V obnovljenem dvorcu bodo svoje prostore dobili Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Center za raziskave vina ter Ceneter za biomedicinske znanosti in inženirig. Poleg tega bodo v dvorcu potekali tudi najbolj svečani in protokolarni dogodki univerze.
Želimo si, da bi z selitvijo dela dejavnosti Univerze v Novi Gorici v Vipavo, čim bolj pripomogli k večji mednarodni prepoznavnosti samega kraja ter celotne Vipavske doline.

Notranjost obnovljenega dvorca Lanthieri. Foto: Adriana Pisk

Avla Magna. Foto Adriana Pisk

Notranjost obnovljenega dvorca Lanthieri. Foto: Adriana Pisk

Notranjost obnovljenega dvorca Lanthieri. Foto: Adriana Pisk

Dvorec Lanthieri. Foto Adriana Pisk

Notranjost obnovljenega dvorca Lanthieri. Foto: Adriana Pisk