Pisarna za prenos tehnologij

Pisarna za prenos tehnologij

Pisarna za prenos tehnologij (ILO) nudi podporo pri prenosu tehnologij in spodbujanju uporabe univerzitetnih zmogljivosti v industrijskih raziskavah in aplikacijah. ILO izvaja svoje poslanstvo v regionalnem in mednarodnem okolju. Prenos lahko poteka: z izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, z vzpostavljanjem poslovnih omrežji, s sodelovanjem pri mednarodnih razpisih, organizaciji strokovnih srečanj.

Trenutno deluje na univerzi v Novi Gorici šest raziskovalnih laboratorijev in pet centrov, ki posedujejo znatno količino intelektualne lastnine, ki je pripravljena za prenos v industrijsko okolje.

ILO lahko inovativnim podjetjem iz Slovenije in tujine ponudi podporo za večino raziskav in storitev na področjih: nanomaterialov, okoljskih materialov, vinarstvu, biomedicini, informacijske tehnologoje. Pomembno področje sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in podjetji je tudi skupen nastop na slovenskih in mednarodnih razpisih, ki so namenjeni razvoju in raziskavam na področjih visokih tehnologij, kjer obstajajo večje možnosti za črpanje sredstev s skupnim sodelovanjem.

Kontakt

Pisarna za prenos tehnologij
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

Aljaž Rener
ilo@ung.si

T: 05 3315 251