Pisarna za prenos tehnologij

Ponudba za podjetja

Podjetjem ponujamo inovativno znanje, storitve, laboratorijske kapacitete in patente. Ponujamo tako obstoječe rešitve kot možnosti iskanja novih, lastnih rešitev. Skupni nastopi na razpisih, nam/vam omogočajo večjo možnost za črpanje razvojnih sredstev.

Možnosti sodelovanja

Znanje – patenti
Imamo veliko znanja in izkušenj tržnega značaja, ki smo jih pripravljeni ponuditi trgu ali za vas razviti novo tehnologijo, patent.

Optimizacija stroškov
Raziskovanje in razvijanje učinkovitejših materialov. Optimizacija in manjšanje porabe energije. Modeliranje in optimizacija procesov.

Strokovno osebje
Številni ugledni raziskovalci lahko dopolnijo vaše razvojne kapacitete. Vaš razvojni oddelek lahko deluje v naših raziskovalnih enotah.

Krepitev ugleda
Povezava z ugledno ustanovo vam omogoča krepitev ugleda. V znanje usmerjanje vašega podjetja in dostop do aktualnih dogajanj na ostrini znanosti z najnovejšimi tehnologijami.

Raziskave, meritve, storitve in analiza
Meritve električne prevodnosti tankih slojev kovin in polprevodnikov. Karakterizacija površin. Raziskave in analiza nanomaterialov, okoljskih materialov. Analize pri vinarstvu in vinogradništvu.

Sodelovanje pri razvoju in inovacijah
Sodelujemo pri razvoju novih izdelkov in storitev. Podjetjem predlagamo in svetujemo pri optimizaciji proizvodnih procesov. Z znanjem in sodelovanjem podkrepimo razvoj novih inovaciji.

Sodobno opremljeni laboratoriji
Laboratorijske kapacitete, ki se med seboj dopolnjujeno in nadgrajujejo pri raziskovah, vam/nam omogočajo razširjeno raziskovanje in v večini primerov lahko končno rešitev za prepletene raziskave.

UNG kot povezava
Univerza v Novi Gorici kot povezava slovenske industrije za črpanje razvojno raziskovalnih sredstev iz Evropske unije in slovenskih razvojnih skladov. Skupni nastop na razpisih nam lahko omogoči večjo možnost črpanja razvojnih sredstev.


Področja raziskav

Materiali

Sinteza in karakterizacija anorganiskih materialov in polimerov za elektronske aplikacije. Analiza in raziskovanje materialov: fotokatalitskih, multiferoikov in elektrokaloričnih. Numerično modeliranje številnih procesov s kovinskimi, polimernimi in keramičnimi materiali ter njihovimi kompoziti.

Okolje

Opravljamo temeljne in uporabne raziskave na različnih področjih preučevanja in varovanja okolja. Analitika z uporabo laserjev. Organske snovi v okolju: spremljanje, pretvorbe in učinki. Materiali za fotokatalizo in okoljske aplikacije. Trajnostna raba in zaščita naravnih virov. Trajnostno kmetijstvo.

Vede o živi naravi

Raziskovalne aktivnosti povezane s področji vinogradništva, vinarstva. S povezavo modernih tehnologij v biomedicini, nanomaterialih in inženiringu si želimo razviti nove rešitve za izboljšavo kakovosti procesa staranja. Molekularna biologija vinskih kvasovk.

Fizika

S pomočjo fizike poskušamo razumeti naravo. Veliko izkušenj imamo na področju prevodnih in polprevodnih slojev, površin, polimerov, sondiranja prašnih delcev, meritev elektrooptičnih pojavov z nanosekundno natančnostjo, GPS sinhronizacije.

Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije za podporo dejavnosti v medicini, zdravstvu in okoljskih znanostih. Teorija sistemov, avtomatskega vodenja in sistemski inženiring. Podatkovno rudarjenje.

Humanistika

Raziskave potekajo predvsem na dveh krovnih podpodročjih: literarne vede in kognitivne znanosti, s poudarkom na formalnem jezikoslovju.


Raziskovalne enote UNG

Laboratorij za raziskave v okolju

Temeljne in uporabne raziskave na različnih področjih preučevanja in varovanja okolja.
www.ung.si/lro

Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev

Astrofizika, fizika kozmičnih žarkov, fizika osnovnih delcev.
www.ung.si/laod

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Priprava tankih slojev, meritve električne prevodnosti tankih slojev, karakterizacija površin z mikroskopom na atomsko silo.
www.ung.si/lfos

Laboratorij za večfazne procese

Modeliranje taljenja in strjevanja kovin in ostalih tehnoloških materialov.
www.ung.si/lvp

Laboratorij za raziskave materialov

Nanostrukture, elektronski in okoljski materiali.
www.ung.si/lrm

Laboratorij za kvantno optiko

Napredni laserski viri in karakterizacija površin.
www.ung.si/lko

Center za raziskave atmosfere

Študij procesov v ionosferi in detekcija polutantov v atmosferi na velikih razdaljah z lidarskimi metodami.
www.ung.si/cra

Center za sisteme in informacijske tehnologije

Informatika v medicini, biologiji, izobraževanju, tehnološkem področju in okoljskih vedah.
www.ung.si/csit

Center za raziskave vina

Vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo, sadjarstvo,...
www.ung.si/crv

Center za biomedicinske znanosti in inženiring

Molekularna biologija celice, nevrologija, študij procesov staranja.
www.ung.si/cbzi

Raziskovalni center za humanistiko

Jezikoslovje, literarne vede,...
www.ung.si/rch