Erasmus+

Obvestilo

Z namenom preprečevanja možnosti okužb z novim korona virusom, ki povzroča bolezen Covid19, UNG do umiritve razmer ustavlja vsakršno fizično mobilnost.
Erasmus+ program omogoča študentom in osebju virtualno mobilnost, ki se izvaja na daljavo v matični državi.
Za dodatne informacije se obrnite na international.office@ung.si.

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Mobilnost študentov za študij – Dohodni
Mobilnost študentov za prakso – Dohodni
Mobilnost osebja za poučevanje – Dohodni
Mobilnost osebja za usposabljanje – Dohodni

Mobilnost študentov za študij – Odhodni
Mobilnost študentov za prakso – Odhodni
Mobilnost osebja za poučevanje – Odhodni
Mobilnost osebja za usposabljanje – Odhodni

Guide for International Students and Staff

Erasmus+ medistitucionalni sporazumi med programskimi državami.
Erasmus+ medistitucionalni sporazumi med programskimi in partnerskimi državami.

Informacije o programu na straneh CMEPIUS-a
Informacije o programu na strani Evropske komisije
Podporni dokumenti na strani Evropske komisije
Informacije o info dnevih

ID code: SI NOVAGO01
Erasmus Charter for heigher education (ECHE) 2014 – 2020: 217546-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
Erasmus Policy Statement
Participant Identification Code (PIC) Univerze v Novi Gorici: 998298102

Platforma Erasmus+ projektov