Mobilnost osebja za poučevanje - Dohodni

Korak 1: Uvod

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na izobraževalni ustanovi v tujini.

Poučevanje v tujini je priložnost za osebnostni, strokovni in akademski razvoj, razvoj kulturne zavesti in odprtosti, pridobivanje znanja iz novih področij ali poučevalnih metod, ter izboljšanje in pridobivanje jezikovnih kompetenc.

Korak 2: Upravičenost

Za poučevanje v okviru programa Erasmus+ na University of Nova Gorica (UNG), morate biti zaposleni na visokošolski izobraževalni instituciji, s katero ima UNG podpisan medinstitucionalni sporazum.

Erasmus+ ponuja tudi priložnost za vabljene posameznike iz gospodarstva (iz Programskih držav), da svoje znanje posredujejo študentom za dani sektor, predmet ali problem.

Obdobje poučevanja med dvema Programskima državama mora trajati minimalno 2 dni in maksimalno 60 dni.
Obdobje poučevanja med Programsko in Partnersko državo mora trajati minimalno 5 dni in maksimalno 60 dni.
V obeh primerih je izključen čas potovanja.

V primeru vabljenega osebja iz gospodarstva je minimalno trajanje mobilnosti 1 dan.

Udeleženec mora v času mobilnosti opraviti najmanj 8 pedagoških ur tedensko (oziroma krajšem obdobju mobilnosti).


Korak 3: Prijava

Pošljite nam email na international.office@ung.si, ki vsebuje naslednje informacije:

Zahtevani nivo angleščine na Univerzi v Novi Gorici je B2.

Roki za prijavo

Prijavitelji iz neviznih držav Prijavitelji iz vizumskih držav
45 dni 90* dni

Prosimo, da upoštevate, da boste morda morali pridobiti primeren vizum pred vstopom v Slovenijo.

Pri planiranju vaše prijave upoštevajte Študijsko leto.

Mednarodna pisarna bo posredovala vašo prošnjo ustreznemu oddelku. Oddelek bo pregledal vašo prošnjo in v kolikor se bo vaša prošnja skladala s planom dela oddelka ter akademskim koledarjem, vas bo nekdo iz oddelka kontaktiral z namenom, da se formalizira obisk ter da se pripravi Sporazum o mobilnosti. Postopek lahko traja do 14 dni.

*Prosimo, da upoštevate, da postopek pridobitve vizuma za določeno državo lahko traja tudi dlje kot 3 mesece. Da bi lahko pridobili vizum pravočasno, pred planirano mobilnostjo, nam morate vašo prijavo poslati skladno z rokom potrebnim za pridobitev vizuma.

Sprejem

Po dogovoru in ko je Mednarodna pisarna prejela vaš podpisan Sporazum o mobilnosti, vam bomo poslali povabilno pismo ter informacije o življenju in delu na Univerzi v Novi Gorici.

Korak 4: Pred odhodom

Vizum

Prosimo, obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve za več informacij o vizumu. Ostajamo vam na voljo v primeru, če boste pri prošnji za vizum potrebovali kakršnkoli pomoč.

Zdravstveno zavarovanje

Med vašim bivanjem na UNG, tako akademsko kot strokovno osebje morajo biti kriti z zdravstveno zavarovalno polico, veljavno v Sloveniji/EU za celoten čas trajanja mobilnosti. Dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, veljavnem v Sloveniji/EU za celotno obdobje mobilnosti, morate vsaj 2 tedna pred vašim prihodom poslati na international.office@ung.si, sicer lahko vašo mobilnost zavrnemo.

Sporazum o dotaciji

Sporazum o dotaciji določa finančno podporo in plačilo stroškov za udeleženca in mora biti pripravljen pred prihodom na UNG. Za udeležence iz Partnerske države, Sporazum o dotaciji bo pripravljen potem, ko boste prejeli primeren vizum (če je potrebno).

Nastanitev

Nastanitev si lahko uredite oz. lahko to stori za vas UNG, ampak le na vašo zahtevo.

Kako do Nove Gorice

Prihod z letalom – letališča v bližini:

Prihod z vlakom:

Prihod z avtobusom:

Prihod z avtomobilom:
Za vožnjo po slovenskih hitrih cestah in avtocestah morate kupiti vinjeto.


Korak 5: Ob prihodu

Sestanek boste imel na UNG v Mednarodni pisarni (Glavni trg 8, 5271 Vipava) na vaš prvi delovni dan. O datumu in uri uvodnega srečanja boste obveščeni.
Med sestankom vam bodo podane potrebne informacije v zvezi z vašo mobilnostjo na UNG.


Korak 6: Med mobilnostjo

  • Tečaj slovenščine za tujce

UNG organizira tekom študijskega leta Tečaj slovenščine za tujce. V primeru, da v času vaše izmenjave ne bomo izvajali Tečaj slovenščine za tujce, vas bomo usmerili na druge institucije, ki organizirajo tečaje slovenščine za tujce. Lahko pa se poslužujete tudi Slovene Learning Online

  • Vabljeni ste, da med mobilnostjo objavljate o svoji izkušnji z mobilnostjo na UNG Mobility Blog.

Korak 7: Po mobilnosti

Na koncu mobilnosti boste prejeli Potrdilo o udeležbi.